Vanwege onderhoud zijn de digitale formulieren op zaterdag 13 augustus van 8:00 - 17:00 uur mogelijk niet beschikbaar. Excuses voor het ongemak. 

Energietoeslag

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen € 800,- krijgen.

Verhoging energietoeslag met €500,-
Het Kabinet heeft het voornemen om de energietoeslag van €800,- te verhogen naar €1.300,-. Begin september 2022 is er meer informatie. 

We stellen het op prijs als u wacht op deze informatie en vanwege de drukte niet onnodig ons Klant Contact Centrum belt. Zij kunnen u ook niet meer vertellen over deze verhoging.  

Wilt u persoonlijk een bericht krijgen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

De toeslag is bestemd voor het betalen van de energielasten.

Energietoeslag aanvragen

Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

 • U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
 • Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de maand voorafgaand aan uw aanvraag. (voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand april aan, dan kijken we naar uw inkomen over de maand maart).
 • U voert een zelfstandig huishouden.
 • U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen energietoeslag ontvangen.
 • Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk.
 • U vraagt de energietoeslag aan vóór 1 oktober 2022.

​​​​​Hoogte bijstandsnormen 120% (tot 1 juli 2022)

Leefsituatie Netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.777,92
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.244,54
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.244,54
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.872,49
Echtpaar (1 pensioengerechtigd en de ander tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd)

€ 1.872,49

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.382,89
Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.382,89

 

Hoogte bijstandsnorm 120% (vanaf 1 juli 2022)

Leefsituatie Netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.794,40
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.256,08
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.256,08
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.892,81
Echtpaar (1 pensioengerechtigd en de ander tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd)

€ 1.892,81

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.397,27
Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.397,27

 

Telt het vermogen ook mee?

Nee, vermogen telt niet mee.

Hoe aanvragen en vanaf wanneer?

Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen heeft de ISD een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier vindt u hieronder. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. 

Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Dan is er ook een papieren versie. De afhandeling van een papieren aanvraag kan langer duren dan de digitale aanvraag. 

Direct aanvragen

Digitaal aanvraagformulier Energietoeslag

Liever op papier?

Aanvraagformulier Energietoeslag​​​​​​

Hoogte bedrag en wanneer de uitbetaling?

De energietoeslag is totaal € 800,- per huishouden. De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,-.

Binnen de wettelijke termijn van 8 weken ontvangt u van ons een beschikking. In de beschikking vindt u de uitbetaaldata van de energietoeslag.

Wie komen niet in aanmerking voor de energietoeslag?
 • Mensen die wonen in een instelling 
 • 18-20 jarigen
 • Studenten 
 • Dak- en thuislozen
Veelgestelde vragen over de energietoeslag

Deze vragen werken wij regelmatig bij. 

Wie krijgen de energietoeslag automatisch en wanneer?

In principe iedereen die in de ISD gemeenten woont en die op 31 maart 2022: 

 • een lopende uitkering (Pw, IOAW, IOAZ, AIO) hebben
 • in 2022 een individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen
 • in 2022 meedoen aan de collectieve ziektekostenregeling

En een zelfstandige huishouding voeren.

Komt u hiervoor in aanmerking?

Dan krijgt u uiterlijk 8 april 2022 een brief van de ISD en de eerste betaling van € 200,-. 

Hoe hoog is het bedrag?

€ 800,- en dit wordt in 4 termijnen van € 200,- uitbetaald. 

Waarom 4 termijnen van € 200,-?

De Overheid heeft voor de energietoeslag een richtbedrag van € 800,- aangegeven en dat het bedrag in 2022 betaald moet worden. Verder is het aan de gemeenten hoe ze invulling geven aan deze energietoeslag. Het bestuur van de ISD heeft besloten om het richtbedrag van € 800 toe te kennen verdeeld over 4 termijnen van € 200,-. Hiermee voldoen wij aan de voorwaarden van de Overheid. 

Op 9 april 2022 geen brief en geen € 200,- ontvangen?

Behoort u tot de doelgroep die het in principe automatisch krijgt en hebt u geen brief/geld ontvangen? Dan kan het zijn dat wij onvoldoende informatie hebben (over bijvoorbeeld uw woonsituatie) om uw recht goed vast stellen. Maakt u op 31 maart 2022 wel gebruik van de Collectieve aanvullende zorgverzekering of hebt u in 2022 de Individuele Inkomenstoeslag ontvangen? U kunt dan een verkorte aanvraag indienen. U krijgt van ons uiterlijk 12 april 2022 een brief hierover. Zodra wij deze aanvraag van u hebben ontvangen betalen wij het bedrag van € 200,- binnen een paar werkdagen aan u uit?  

Hebt u wel een uitkering van ons en hebt u 12 april 2022 geen brief van de ISD ontvangen? Dan hebben wij op basis van uw gegevens niet goed het recht kunnen vaststellen of omdat u tot de doelgroep hoort die het niet krijgt. U moet dan zelf een aanvraag indienen. Voor medio april 2022 is bekend vanaf wanneer u dat kunt doen.  

Wie moeten de energietoeslag zelf aanvragen?

 • Mensen die op 31 maart 2022 geen uitkering hebben van de ISD. 
 • Mensen die op 31 maart 2022 geen collectieve ziektekostenverzekering hebben toegekend gekregen in 2022.
 • Mensen die op 31 maart 2022 geen individuele inkomenstoeslag hebben toegekend gekregen in 2022.
 • Mensen die een minimum inkomen hebben (op of net boven de bijstandsnorm) en/of in de problemen komen met het betalen van de verhoogde energiekosten.

Vanaf nu staat het aanvraagformulier op onze website en kunt u een aanvraag indienen. Dat kan digitaal met DigiD en als dat niet lukt via een papieren versie

 

Hoogte bijstandsnormen 120% (tot 1 juli 2022)

Leefsituatie Netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.777,92
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.244,54
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.244,54
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.872,49
Echtpaar (1 pensioengerechtigd en de ander tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd)

€ 1.872,49

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.382,89
Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.382,89

 

Hoogte bijstandsnormen 120% (vanaf 1 juli 2022)

Leefsituatie Netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.794,40
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.256,08
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.256,08
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.892,81
Echtpaar (1 pensioengerechtigd en de ander tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd)

€ 1.892,81

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.397,27
Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.397,27

Over welke maand geldt het inkomen van 120%?

We kijken naar de maand voorafgaand aan de maand waarin u de energietoeslag aanvraagt. Vraagt u in april 2022 de energietoeslag aan? Dan is uw inkomen van maart 2022 bepalend. Vraagt u het in juni 2022 aan, dan is dat uw inkomen van mei 2022.

Telt het vermogen ook mee?

Nee, vermogen telt niet mee.

Hoe aanvragen? (als u de energietoeslag niet automatisch krijgt)

U kunt de aanvraag indienen via onze website www.isdbollenstreek.nl. Lukt dat niet, dan kunt u een papieren versie aanvragen of downloaden. Voordeel van digitaal aanvragen is dat wij uw aanvraag sneller kunnen behandelen. 

Bewijsstukken moeten ook worden geüpload of ingeleverd worden bij uw aanvraag.

Hoe omgaan we om met de kostendelersnorm?

Als u geen zelfstandige huishouding hebt, hebt u in principe geen recht op de energietoeslag. In geval van kostendelers betaalt de ISD de energietoeslag in principe aan de hoofdbewoner.

Krijgt u een ontvangstbevestiging?

Ja, u ontvangt een ontvangstbevestiging. Hebt u de aanvraag digitaal gedaan, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Let op! Deze kan in de spam-box terechtkomen.

Hebt u een aanvraag op papier gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Uitkering en schulden?

Mensen die in de uitkering zitten en in een schuldregeling, krijgen de toeslag ook uitbetaald. Zij krijgen via een brief aanvullende informatie. Als sprake is van budgetbeheer dan betalen we het bedrag aan de budgetbeheerder.

Schulddienstverlening en/of Budgetbeheer

Als u geen uitkering hebt, kunt u de energietoeslag zelf aanvragen.

Uitkering ontvangen na 1 januari 2022 en niet meer op 31 maart 2022?

Als u op 31 maart 2022 geen lopende uitkering hebt, maar in de periode vanaf 1 januari 2022 wel recht heeft gehad, dan kunt u zelf een aanvraag indienen. U krijgt de energietoeslag niet automatisch. 

Tot wanneer aanvragen?

U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 30 september 2022. 

Hebt u moeite met uw financiën en wilt u hulp?

Voor vragen kunt u iedere maandagochtend tussen 10.00 uur – 12.00 uur zonder afspraak terecht bij het Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek. Ook staat er onder de kop "Schulden" informatie over de mogelijkheden die de ISD Bollenstreek biedt.