Energietoeslag

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. Deze toeslag is bedoeld om de stijgende energielasten te betalen.

Het Rijk stelt voor de energietoeslag 2023 extra geld beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen. Voor 2023 bestaat de energietoeslag uit twee delen. Deel 1 is een bedrag van totaal € 500,- en voor deel 2 is de wetgeving nog niet bekend. De nieuwe wet stond gepland voor juni 2023, maar de wet is uitgesteld. Zodra meer bekend is vindt u dat op deze website.  

Update 15 september 2023
Wij ontvangen veel vragen over de energietoeslag 2023 deel 2. Begrijpelijk, want u wilt weten waar u aan toe bent. Helaas, moeten de Eerste en Tweede Kamer daar nog een besluit op nemen. Zodra meer bekend is vindt u dat op onze website.

banner-energie


Energietoeslag 2023 aanvragen?

Het is niet meer mogelijk om de energietoeslag 2023 deel 1 aan te vragen.

Voorwaarden

Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden en de energietoeslag 2022 niet heeft ontvangen kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

 • U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
 • Uw inkomen is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de maand voorafgaand aan uw aanvraag.
  (Voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand februari aan, dan kijken we naar uw inkomen over de maand januari).
 • U voert een zelfstandig huishouden.
 • U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen energietoeslag ontvangen.
 • Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk.
 • U vraagt de energietoeslag aan tussen 1 februari 2023 en 1 mei 2023.

​​Hoogte bijstandsnorm 130%

Let op! Het vermogen telt niet mee bij de energietoeslag.

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 2.109,48

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.476,64

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.476,64

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 2.231,89

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.643,38

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.643,38


Handig om te weten

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. 

Wie komen niet in aanmerking voor de energietoeslag?
 • Mensen die wonen in een instelling 
 • 18-20 jarigen
 • Studenten 
 • Dak- en thuislozen
Hoe gaan we om met de kostendelersnorm?

Als u geen zelfstandige huishouding hebt, hebt u in principe geen recht op de energietoeslag. In geval van kostendelers betaalt de ISD de energietoeslag in principe aan de hoofdbewoner.

Maatwerkbudget

Voor uitzonderlijke situaties heeft de ISD een maatwerkbudget beschikbaar om inwoners met een hoger inkomen dan 130% van het sociaal minimum en die door de hoge energielasten in de financiële problemen komen/zijn gekomen de energietoeslag toe te kennen. Het gaat hierbij om maatwerk. 

Om hiervan gebruik te maken heeft de ISD van u een goede motivatie nodig waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig hebt. Hieruit moet blijken dat u ondanks het energiebudgetplafond van het Rijk hogere energiekosten heeft en dat u daardoor in de financiële problemen komt of dreigt te komen. Daarnaast verwachten we dat u openstaat voor hulp en ondersteuning.

Wilt u aanspraak maken op het maatwerkbudget?

Dan kunt u een e-mail sturen naar info@isdbollenstreek.nl

U geeft daarbij aan:

 • uw naam
 • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
 • uw korte motivatie waarom u in aanmerking wenst te komen

De ISD neemt uiterlijk binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op.

Zit u in de schuldregeling en is het inkomen boven de 130%?

Bij inwoners die onder de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of onder de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) vallen kijken we bij de beoordeling naar het beschikbaar inkomen dat u hebt. De energietoeslag is specifiek bestemd voor de betaling van de energietoeslag en wordt niet verdeeld onder andere schuldeisers.

Krijgt u een ontvangstbevestiging?

Ja, u ontvangt een ontvangstbevestiging. Hebt u de aanvraag digitaal gedaan, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Let op! Deze kan in de spam-box terechtkomen.

Hebt u een aanvraag op papier gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Extra financiële hulp

Voor vragen kunt u iedere maandagochtend tussen 10.00 uur – 12.00 uur zonder afspraak terecht bij het Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek. Ook staat er onder de kop "Schulden" informatie over de mogelijkheden die de ISD Bollenstreek biedt.