Energietoeslag

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. Deze toeslag is bedoeld om de stijgende energielasten te betalen.

Vanaf nu kunnen inwoners die een inkomen hebben van maximaal 130% van het sociaal minimum de energietoeslag aanvragen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen van de overheid € 1.300,- krijgen. Tot 1 oktober 2022 was de inkomensgrens maximaal 120% van het sociaal minimum. Deze is verhoogd van 120% naar 130%.

Energietoeslag 2023
Op dit moment zijn de voorwaarden en hoe u deze kunt aanvragen voor 2023 nog niet bekend. Zodra er meer bekend is, vindt u dat op onze website. U kunt u ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u persoonlijk de informatie in uw mailbox. Aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voorwaarden

Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

 • U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
 • Uw inkomen is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de maand voorafgaand aan uw aanvraag.
  (Voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand oktober aan, dan kijken we naar uw inkomen over de maand september).
 • U voert een zelfstandig huishouden.
 • U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen energietoeslag ontvangen.
 • Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk.
 • U vraagt de energietoeslag aan vóór 1 januari 2023.
​​Hoogte bijstandsnorm 130%

Let op! Het vermogen telt niet mee bij de energietoeslag.

Leefsituatie Netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.943,93
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.360,75
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.360,75
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 2.050,54
Echtpaar (1 pensioengerechtigd en de ander tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd)

€ 2.050,54

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.513,71
Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.513,71

Hoogte bedrag en wanneer de uitbetaling?

De energietoeslag is totaal € 1.300,- per huishouden. De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,- en twee termijnen van € 250,-.

Binnen de wettelijke termijn van 8 weken ontvangt u van ons een beschikking. In de beschikking vindt u de uitbetaaldata van de energietoeslag.

Waarom 4 termijnen van € 200,- en 2 termijnen van € 250,-?

Het is aan de gemeenten hoe ze invulling geven aan deze energietoeslag. Het bestuur van de ISD heeft besloten om het richtbedrag van € 1.300,- toe te kennen verdeeld over 4 termijnen van € 200,- en 2 termijnen van € 250,-. Hiermee voldoen wij aan de voorwaarden van de Overheid. 

Energietoeslag aanvragen

Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen heeft de ISD een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier vindt u hieronder. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. 

Digitaal Energietoeslag aanvragen

Liever op papier?

Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Dan is er ook een papieren versie. De afhandeling van een papieren aanvraag kan langer duren dan de digitale aanvraag. 

Download aanvraagformulier Energietoeslag

banner-energie


Handig om te weten

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. 

Wie komen niet in aanmerking voor de energietoeslag?
 • Mensen die wonen in een instelling 
 • 18-20 jarigen
 • Studenten 
 • Dak- en thuislozen
Aangevraagd maar nog geen besluit gehad?

Hebt u voor 1 oktober 2022 een aanvraag ingediend en nog geen besluit ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Het kan zijn dat wij u een brief sturen met de vraag om uw inkomen over september 2022 toe te sturen.

Aangevraagd en afgewezen?

Hebt u voor 1 oktober 2022 de energietoeslag aangevraagd en niet gekregen, omdat uw inkomen hoger was dan 120% van het sociaal minimum. Dan kunt u opnieuw de energietoeslag aanvragen als uw inkomen maximaal 130% van het sociaal minimum is. 

Hoe gaan we om met de kostendelersnorm?

Als u geen zelfstandige huishouding hebt, hebt u in principe geen recht op de energietoeslag. In geval van kostendelers betaalt de ISD de energietoeslag in principe aan de hoofdbewoner.

Maatwerkbudget

Vanaf 1 oktober 2022  komen inwoners met een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum in aanmerking voor de energietoeslag van € 1.300,-. Hebt u een inkomen boven de 130% van het sociaal minimum, dan hebt u geen recht daarop.

Voor uitzonderlijke situaties heeft de ISD een maatwerkbudget beschikbaar om inwoners met een hoger inkomen en die door de hoge energielasten in de financiële problemen komen/zijn gekomen de energietoeslag toe te kennen. Het gaat hierbij om maatwerk.

Om hiervan gebruik te maken heeft de ISD van u een goede motivatie nodig waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig hebt. Hieruit moet blijken dat u ondanks het energiebudgetplafond van het Rijk hogere energiekosten heeft en dat u daardoor in de financiële problemen komt of dreigt te komen. Daarnaast verwachten we dat u openstaat voor hulp en ondersteuning.   

Wilt u aanspraak maken op het maatwerkbudget?

Dan kunt u een e-mail sturen naar info@isdbollenstreek.nl

U geeft daarbij aan:

 • uw naam
 • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
 • uw korte motivatie waarom u in aanmerking wenst te komen

De ISD neemt uiterlijk binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op.

Zit u in de schuldregeling en is het inkomen boven de 130%?

Bij inwoners die onder de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of onder de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) vallen kijken we bij de beoordeling naar het beschikbaar inkomen dat u hebt. De energietoeslag is specifiek bestemd voor de betaling van de energietoeslag en wordt niet verdeeld onder andere schuldeisers.

Wat was de inkomensgrens tot 1 oktober 2022?

Bijstandsnorm 120% 

Leefsituatie Netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.794,40
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.256,08
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.256,08
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.892,81
Echtpaar (1 pensioengerechtigd en de ander tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd)

€ 1.892,81

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.397,27
Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.397,27

Krijgt u een ontvangstbevestiging?

Ja, u ontvangt een ontvangstbevestiging. Hebt u de aanvraag digitaal gedaan, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Let op! Deze kan in de spam-box terechtkomen.

Hebt u een aanvraag op papier gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Extra financiële hulp

Voor vragen kunt u iedere maandagochtend tussen 10.00 uur – 12.00 uur zonder afspraak terecht bij het Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek. Ook staat er onder de kop "Schulden" informatie over de mogelijkheden die de ISD Bollenstreek biedt.