Energietoeslag

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. Deze toeslag is bedoeld om de stijgende energielasten te betalen.

Het Rijk stelt voor de energietoeslag 2023 extra geld beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen. Voor 2023 bestaat de energietoeslag uit twee delen. Deel 1 is een bedrag van totaal € 500,- en voor deel 2 is de wetgeving nog niet bekend. Dat wordt naar verwachting juni 2023. 

Nabetaling energietoeslag 2022
Hebt u het bedrag van de energioetoeslag 2022 nog niet volledig ontvangen? Dan krijgt u vandaag 27 februari 2023 het restant in een keer uitbetaald. Als kenmerk ziet u: nabetaling energietoeslag 2022.

Betaling energietoeslag 2023 deel 1
Het totaalbedrag van € 500,- bestaat uit twee termijnen van € 250,-. De eerste termijn betalen we woensdag 1 maart 2023 en de tweede termijn op maandag 3 april 2023. 

Energietoeslag 2022 ontvangen?

Als u de energietoeslag 2022 hebt ontvangen of hiervoor een toekenning hebt gekregen, dan hoeft u niets te doen. U krijgt in de week van 27 februari 2023 een brief van de ISD. In die brief staat dat u de energietoeslag 2023 deel 1 krijgt in twee termijnen van € 250,-. De ISD betaalt in maart en april 2023 dit bedrag dan automatisch aan u uit. Dit geldt niet voor inwoners die niet meer in de ISD gemeenten wonen.    

Een bijstandsuitkering op 1 januari 2023?

Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch in maart en april deel 1 van de energietoeslag 2023 en in de week van 27 februari 2023 een brief van de ISD.

Een bijstandsaanvulling via de SVB op 1 januari 2023?

Bent u pensioengerechtigd en ontving u van de SVB op 1 januari 2023 een bijstandsaanvulling (AIO)? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch in maart en april deel 1 van de energietoeslag 2023 en een brief van de ISD.

Aangevraagd maar nog geen besluit gehad?

U krijgt voor 1 maart 2023 een brief of u voor de energietoeslag 2022 in aanmerking komt. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan krijgt u ook automatisch de energietoeslag 2023 deel 1.   

banner-energie


Energietoeslag 2023 aanvragen?

Als u voldoet aan de voorwaarden en de energietoeslag 2022 niet heeft ontvangen, kunt u makkelijk en snel online de energietoeslag aanvragen.

Het is niet meer mogelijk om de energietoeslag over 2022 aan te vragen.

Voorwaarden

Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden en de energietoeslag 2022 niet heeft ontvangen kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

 • U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
 • Uw inkomen is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de maand voorafgaand aan uw aanvraag.
  (Voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand februari aan, dan kijken we naar uw inkomen over de maand januari).
 • U voert een zelfstandig huishouden.
 • U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen energietoeslag ontvangen.
 • Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk.
 • U vraagt de energietoeslag aan tussen 1 februari 2023 en 1 mei 2023.

​​Hoogte bijstandsnorm 130%

Let op! Het vermogen telt niet mee bij de energietoeslag.

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 2.109,48

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.476,64

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.476,64

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 2.231,89

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.643,38

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.643,38

Hoogte bedrag en wanneer de uitbetaling?

De energietoeslag deel 1 is totaal € 500,- per huishouden. De ISD betaalt het bedrag in twee termijnen van € 250,-

Energietoeslag aanvragen

Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen heeft de ISD een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier vindt u hieronder. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. 

Energietoeslag 2023 deel 1
Liever op papier?

Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Dan is er ook een papieren versie. De afhandeling van een papieren aanvraag kan langer duren dan de digitale aanvraag. 

Aanvraagformulier Energietoeslag 2023 deel 1


Handig om te weten

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. 

Wie komen niet in aanmerking voor de energietoeslag?
 • Mensen die wonen in een instelling 
 • 18-20 jarigen
 • Studenten 
 • Dak- en thuislozen
Aangevraagd en afgewezen?

Het kan zijn dat u voor de energietoeslag 2022 niet in aanmerking kwam, maar mogelijk wel voor de energietoeslag 2023 deel 1. Hieronder vindt u de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Hoe gaan we om met de kostendelersnorm?

Als u geen zelfstandige huishouding hebt, hebt u in principe geen recht op de energietoeslag. In geval van kostendelers betaalt de ISD de energietoeslag in principe aan de hoofdbewoner.

Maatwerkbudget

Voor uitzonderlijke situaties heeft de ISD een maatwerkbudget beschikbaar om inwoners met een hoger inkomen dan 130% van het sociaal minimum en die door de hoge energielasten in de financiële problemen komen/zijn gekomen de energietoeslag toe te kennen. Het gaat hierbij om maatwerk. 

Om hiervan gebruik te maken heeft de ISD van u een goede motivatie nodig waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig hebt. Hieruit moet blijken dat u ondanks het energiebudgetplafond van het Rijk hogere energiekosten heeft en dat u daardoor in de financiële problemen komt of dreigt te komen. Daarnaast verwachten we dat u openstaat voor hulp en ondersteuning.

Wilt u aanspraak maken op het maatwerkbudget?

Dan kunt u een e-mail sturen naar info@isdbollenstreek.nl

U geeft daarbij aan:

 • uw naam
 • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
 • uw korte motivatie waarom u in aanmerking wenst te komen

De ISD neemt uiterlijk binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op.

Zit u in de schuldregeling en is het inkomen boven de 130%?

Bij inwoners die onder de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of onder de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) vallen kijken we bij de beoordeling naar het beschikbaar inkomen dat u hebt. De energietoeslag is specifiek bestemd voor de betaling van de energietoeslag en wordt niet verdeeld onder andere schuldeisers.

Krijgt u een ontvangstbevestiging?

Ja, u ontvangt een ontvangstbevestiging. Hebt u de aanvraag digitaal gedaan, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Let op! Deze kan in de spam-box terechtkomen.

Hebt u een aanvraag op papier gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Extra financiële hulp

Voor vragen kunt u iedere maandagochtend tussen 10.00 uur – 12.00 uur zonder afspraak terecht bij het Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek. Ook staat er onder de kop "Schulden" informatie over de mogelijkheden die de ISD Bollenstreek biedt.