Algemene informatie over de ISD Bollenstreek

De ISD Bollenstreek (ISD) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De ISD voert voor deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De ISD is gehuisvest aan de Hobahostraat 92 te Lisse.

De ISD heeft een afdeling Klant Contact Centrum en een Product Centrum. Voor al uw vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum. Dit kan via de telefoon, per mail, de website en een persoonlijk bezoek aan het lokaal loket, sociaal team of Wmo Adviescentrum in uw woonplaats. Medewerkers van het Klant Contact Centrum behandelen uw vraag direct. Is dit niet mogelijk, dan hoort u binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Vragen of aanvragen die complex zijn of een langere verwerkingstijd nodig hebben, worden door de medewerkers van het Klant Contact Centrum aan de medewerkers van het Product Centrum overgedragen.

De ISD vindt het belangrijk dat u goed en snel wordt geholpen. Het Klant Contact Centrum is op iedere werkdag bereikbaar. Dit betekent dat u altijd uw vraag kunt stellen aan één van de medewerkers.

Voor wie is de ISD Bollenstreek?

De ISD is werkzaam voor alle inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Waarvoor kunt u bij de ISD terecht?

U kunt bij de ISD terecht voor informatie, vragen, aanvragen over:

  • Bijstand op grond van de Participatiewet (PW)
  • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
  • Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
  • Collectieve aanvullende zorgverzekering (CZV)
  • Schulddienstverlening
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor wat betreft de Hulp bij het Huishouden, rolstoelvoorzieningen, woonvoorzieningen, vervoervoorzieningen en begeleiding.

Snelbalie ISD

De ISD heeft een snelbalie. De snelbalie is een extra dienstverlening op de bestaande dienstverlening van de ISD en uw gemeente. De snelbalie is bedoeld om aanvragen sneller af te handelen dan de wettelijke termijn van 8 weken. U kunt bij de snelbalie terecht met uw aanvragen bijzondere bijstand, Persoonsondersteunend budget of Inspanningspremie.

Inloopspreekuur voor zelfstandigen

De ISD Bollenstreek organiseert samen met het Ondernemersklankbord regio Rijnland (OKB) een inloopspreekuur voor zelfstandigen. Het spreekuur is bedoeld voor bestaande en startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen of financiële problemen hebben of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Ook uitkeringsgerechtigden die plannen hebben om een onderneming te starten kunnen terecht. Er is een consulent van de ISD en een adviseur van het OKB aanwezig. De adviseur van het OKB is een ervaren oud-ondernemer met veel kennis en ervaring.

Budgetinformatiepunt

Bij het budgetinformatiepunt kunt u terecht met vragen over geldzaken. Medewerkers van de ISD en vrijwilligers van Humanitas beantwoorden uw vragen en geven u informatie en advies. Dat kunnen eenvoudige, maar ook complexe vragen over geldzaken zijn.

Contact met de ISD Bollenstreek

Kantooradres:
Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)

Postadres:
Postbus 255, 2160 AG Lisse

Telefoon (gratis):
(0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl

Voor een persoonlijk bezoek kunt u op iedere werkdag terecht bij het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Bekijk alle contactinformatie op onze contactpagina.