Huisregels pand ISD

Dit zijn onze 10 huisregels.

1. Respect

We gaan respectvol met elkaar om. Dat geldt ook voor de eigendommen van de ISD en onze bezoekers.

2. Aanwijzingen

Aanwijzingen van medewerkers moeten direct opgevolgd worden.

3. Dieren

Hulphonden zijn welkom. Andere (huis-)dieren blijven buiten.

4. Eten en drinken

Meegebrachte etenswaren en dranken mogen niet in de publieksruimten worden genuttigd.

5. Hinderlijk of agressief gedrag

Schelden, spugen, schreeuwen, discriminerende taal, bedreiging of fysiek geweld accepteren wij niet.

6. Overlast

Voorkom onnodig lawaai en overlast. Wij vragen u het gebruik van uw mobiele telefoon te vermijden. Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen geen overlast geven aan andere bezoekers en medewerkers.

7. Gevaarlijke voorwerpen

Het dragen van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen zijn verboden. 

8. Helm, muts of pet

Doe uw helm, muts of pet af bij binnenkomst, zodat wij u beter te woord kunnen staan.

9. Roken, alcohol, drugs

Dit is een rookvrij gebouw. Het gebruik van drugs en/of alcohol of het onder invloed hiervan zijn, is niet toegestaan.

10. Beeld en geluidsopnamen

Voor de privacy van onze bezoekers en medewerkers bent u verplicht vooraf toestemming te vragen als u een foto, film of geluidsopname wilt maken. 

Ieder incident wordt gemeld en geregistreerd. Als u zich niet aan de huisregels houdt, kunnen wij u een maatregel of sanctie opleggen. Zo nodig schakelen wij de politie in en doen wij aangifte.