Privacy ISD Bollenstreek

De ISD Bollenstreek (ISD) vindt uw privacy belangrijk. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. We doen dit op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt voor de hele Europese Unie.

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Als u een aanvraag bij ons indient, dan hebben we een aantal gegevens van u nodig. We vragen alleen informatie die echt noodzakelijk is.  

Wat doen we met uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens om uw aanvraag te behandelen. We archiveren uw gegevens als dit nodig is en vernietigen uw gegevens zodra dat wettelijk mag. We geven uw gegevens alleen aan anderen als dit wettelijk nodig is. Of als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Algemene persoonsgegevens

Voor de meeste aanvragen zijn uw algemene gegevens nodig. Dat zijn uw naam, geslacht, geboortedatum, BSN, adresgegevens en telefoonnummer. Als dit nodig is vragen we ook gegevens van uw (eventuele) partner en kinderen.

Bijzondere gegevens

De bijzondere gegevens vragen we alleen als ze noodzakelijk zijn voor uw aanvraag. Dat zijn bijvoorbeeld financiële gegevens of (een deel van) uw medische gegevens.

Welke rechten hebt u?

Onder de AVG hebt u een aantal rechten. Dat is bijvoorbeeld het inzien van uw gegevens. Of het recht op correctie van uw gegevens. Informatie over al uw rechten vindt u op onze website.

Meer informatie

In onze Privacyverklaring staat de volledige tekst. Deze verklaring en ons Privacybeleid en privacyreglement staan op onze website onder het kopje Verordeningen en regelingen.