Noodfonds

U kunt om verschillende redenen financieel in de problemen komen. Als u onvoldoende inkomen hebt zijn er diverse regelingen waar u een beroep op kunt doen. Toch kan zich een situatie voordoen waarbij u terecht komt in een schrijnende noodsituatie en (bijzondere) bijstandsverlening door de ISD Bollenstreek niet (direct) mogelijk is. De gemeenten Hillegom en Lisse hebben in aansluiting op de bestaande regelingen een noodfonds ingesteld. De ISD Bollenstreek zorgt voor de uitvoering.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om in aanmerking te komen voor het noodfonds moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u woont in de gemeente Hillegom of Lisse;
  • u staat minimaal een half jaar ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van uw gemeente;
  • u hebt een laag inkomen;
  • u zit in een financiële noodsituatie;
  • u hebt een zelfstandige woonruimte;
  • er is sprake van een acute noodsituatie;
  • de noodsituatie is incidenteel. Dat betekent dat het probleem eenmalig is en opgelost kan worden;
  • uw probleem is van beperkte omvang;
  • er is geen andere regeling waarvoor u in aanmerking komt en waardoor uw probleem wordt opgelost;
  • uw probleem is op te lossen met een éénmalige bijdrage uit het noodfonds.

Wat kunt u krijgen?

U kunt maximaal € 1500,- krijgen. De bijdrage ontvangt u in de vorm van een renteloze lening. Dit betekent dat u het bedrag zonder rente moet terugbetalen.

Wat heeft de ISD Bollenstreek nodig?

Op het aanvraagformulier staat welke gegevens u moet leveren.

Hoe en wanneer aanvragen?

U kunt de aanvraag indienen bij de ISD Bollenstreek. Uw aanvraag wordt direct in behandeling genomen. De ISD besluit binnen drie werkdagen of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Noodfonds.

Noodfonds Noordwijk en Teylingen

Woont u in de gemeente Noordwijk of Teylingen? Dan kunt u ook een beroep doen op een noodfonds. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de gemeente Noordwijk en Welzijn Teylingen.

Hebt u nog vragen?

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers van de ISD helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.

Contact met de ISD Bollenstreek

Kantooradres:
Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)

Postadres:
Postbus 255, 2160 AG Lisse

Telefoon (gratis):
(0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl

Voor een persoonlijk bezoek kunt u terecht bij Voor ieder 1 van uw woonplaats. De actuele openingstijden en adresgegevens van Voor ieder 1 in uw woonplaats vindt u op www.voorieder1.nl

Bekijk alle contactinformatie op onze contactpagina.