Bbz - Beëindigde zelfstandige

De ondernemer die moet stoppen.

Middelgrote en kleinere bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en voor de werkgelegenheid. Daarom reikt de overheid de helpende hand wanneer mkb-ondernemers onverhoopt in problemen raken. De overheid stimuleert het zelfstandig ondernemerschap met een aantal maatregelen.
Sommige maatregelen zijn economisch gericht. Dat zijn de financiële en fiscale tegemoetkomingen. Andere hebben een sociaal karakter. Zij zorgen dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Onderdeel van deze laatste categorie maatregelen is de hulpverlening aan zelfstandigen op grond van het Bbz.

Een groot aantal zelfstandigen moeten noodgedwongen hun bedrijf of beroep beëindigen. Dan komt het Bbz in beeld. Wanneer u een ondernemer bent met plannen om te stoppen en gebruik wilt maken van deze regelingen, dan adviseren wij u deze folder door te lezen.

Vorm van hulpverlening

U kunt aanspraak maken op een renteloze lening voor levensonderhoud als aanvulling op het eigen (gezins)inkomen. De uitkering loopt tot de datum waarop het bedrijf of beroep wordt beëindigd met een maximum van 12 maanden. Na bedrijfsbeëindiging kunt u als werkzoekende een beroep doen op de Participatiewet of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsgeschikte gewezen zelfstandigen.

Bij de uitkering wordt rekening gehouden met uw gezinssamenstelling, uw woonkosten en mogelijke premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien uw vermogen boven een bepaalde grens ligt is dat van invloed op de vorm van bijstand. Voor de actuele bedragen kunt u bij de ISD terecht.

Inkomen

Uw (gezins)inkomen ligt beneden bijstandsniveau of dreigt dat te raken. U hebt onvoldoende middelen om de periode tot uw bedrijfsbeëindiging te overbruggen en u kunt die middelen ook niet ergens anders krijgen (bijvoorbeeld bij banken). Voor de actuele bedragen kunt u bij de ISD terecht.

Uitvoering

De ISD voert het Bbz uit. Meestal vraagt de ISD om een extern onafhankelijk advies. U kunt blijven ondernemen tot de beëindiging van uw bedrijf.

Hoe dient u een aanvraag in?

Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Onderaan deze folder staat hoe u de ISD Bollenstreek kunt bereiken.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

Als de ISD alle informatie van u heeft ontvangen die nodig is om uw aanvraag te beoordelen, krijgt u binnen 13 weken bericht of u voor de regeling in aanmerking komt.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers zijn ervoor om u te helpen.

Contact met de ISD Bollenstreek

Kantooradres:
Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)

Postadres:
Postbus 255, 2160 AG Lisse

Telefoon (gratis):
(0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl

Voor een persoonlijk bezoek kunt u terecht bij Voor ieder 1 van uw woonplaats. De actuele openingstijden en adresgegevens van Voor ieder 1 in uw woonplaats vindt u op www.voorieder1.nl

Bekijk alle contactinformatie op onze contactpagina.