Bbz - Startende zelfstandige

Het besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) heeft ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers met een eigen bedrijf of mensen met een bijstands- of werkloosheidsuitkering die een eigen bedrijf beginnen. In deze folder vindt u meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden als u overweegt een eigen bedrijf of vrij beroep te beginnen of u bent al een eind op weg om als starter aan de slag te gaan.

De startende zelfstandige

Middelgrote en kleinere bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en voor de werkgelegenheid. De overheid stimuleert het zelfstandig ondernemerschap met een aantal maatregelen. Onderdeel van de categorie sociale maatregelen is de hulpverlening aan zelfstandigen op grond van het Bbz. Een groot aantal mensen wilt zelfstandig werken om op die manier in de kosten van het bestaan te voorzien. In gevallen waarin dat minder goed lukt, komt het Bbz in beeld.

Vorm van hulpverlening

Er zijn verschillende mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. In de voorbereidingsperiode voor de start kan een renteloos krediet worden verstrekt voor bijvoorbeeld de kosten van marktverkenning. Wanneer u een bedrijf start, wordt het krediet rentedragend. Wanneer u géén bedrijf start, hoeft dat bedrag niet te worden terugbetaald. Het bedrag wordt u dan geschonken. Daarnaast kunt u tot maximaal één jaar aanspraak maken op een uitkering levensonderhoud als aanvulling op het eigen (gezins)inkomen. In die periode bent u verplicht begeleiding te aanvaarden, maar hoeft u bijvoorbeeld niet te solliciteren. De ISD betaalt de begeleidingskosten.

Voorwaarden

U hebt een uitkering en u bent geheel of gedeeltelijk werkloos en uitstroom richting loondienst biedt door omstandigheden onvoldoende perspectief. Of u dreigt werkloos te worden en een baan in loondienst is op korte termijn niet beschikbaar. U hebt via Qredits een aanvraag voor een krediet gedaan en daarop een negatief besluit gekregen.

Qredits

Qredits is er voor de startende ondernemer die een krediet nodig heeft om bedrijfsactiviteiten te financieren. Qredits verstrekt microkredieten tot maximaal € 50.000,-. Een krediet wordt online aangevraagd via www.qredits.nl. Kijk voordat u het microkrediet aanvraagt op de website voor de benodigde gegevens. Een uitgewerkt ondernemingsplan is belangrijk en een voorwaarde voor een krediet bij zowel Qredits als bij de ISD.

De gegevens worden getoetst bij het BKR (Bureau Kredietregistratie). Een melding is niet altijd een probleem. U hebt dan geen grote openstaande schulden of problematische betalingsachterstanden. Een andere voorwaarde is dat de onderneming ingeschreven wordt bij een Kamer van Koophandel. Uw aanvraag wordt beoordeeld door één van de bedrijfsadviseurs van Qredits. Dat gebeurt niet door de computer of achter het bureau, maar het liefst bij u thuis of bij uw bedrijf. Als zij denken dat uw plan haalbaar is en u voldoet aan de algemene kredietvoorwaarden kunt u snel en gemakkelijk over het gevraagde kredietbedrag beschikken. De invulling van uw lening als starterskrediet wordt flexibel aangepast aan uw specifieke situatie en wensen.

  • De rente wordt vastgezet gedurende de looptijd van de lening.
  • De afsluitkosten zijn afhankelijk van de hoogte van de gevraagde lening.
  • Met de rekentool van Qredits krijgt u direct een indicatie van de maandlasten die horen bij een starterskrediet van Qredits.
  • De aflossing van de lening is maandelijks gedurende de looptijd van 1 tot maximaal 10 jaar. De bedrijfsadviseur zal hierbij adviseren op basis van de prognoses uit het ondernemingsplan. Er is een mogelijkheid om tussentijds bedragen boetevrij af te lossen (zie hiervoor de Algemene Kredietvoorwaarden van Qredits). Als het goed gaat met uw bedrijf kunt u daarmee rentekosten besparen.

Indien Qredits niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u altijd nog een krediet bij de ISD aanvragen. Bij uw aanvraag moet u het besluit van Qredits meesturen. Het is ook mogelijk dat u voor een krediet een aanvraag doet bij Qredits en voor een (aanvullende) uitkering levensonderhoud een aanvraag Bbz.

Nationaliteit en leeftijd

Om voor de Bbz in aanmerking te komen, moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

Het bedrijf of beroep

U wilt graag een bedrijf starten dat op termijn levensvatbaar is. Uw ondernemingsplan dat is opgesteld, is goed onderbouwd. Het bedrijf is in Nederland gevestigd en het voldoet aan de wettelijke eisen voor rechtmatige vestiging. U gaat minstens 1225 uur per jaar werken in het bedrijf of beroep.
Bijna elke bedrijfsvorm is van toepassing. U mag het ook met anderen starten. U kunt het bedrijf hebben overgenomen of uzelf hebben ingekocht. Mogelijk bent u al begonnen met uw bedrijf (startfase) of bent u zich daarop aan het oriënteren (voorbereidingsfase).

Inkomen

Uw (gezins)inkomen ligt beneden bijstandsniveau of dreigt dat te raken. Mogelijk moet u noodzakelijke investeringen doen of zelf de beginperiode overbruggen. U hebt daartoe onvoldoende middelen en die kunt u ergens anders ook niet krijgen (bijvoorbeeld bij banken).
In de startfase kunt u een beroep doen op een rentedragend krediet of een borgtocht voor een lening bij een bank. Dit kan tot maximaal € 37.817,- (peildatum januari 2021) per bedrijf of beroep. De rente is 8% (peildatum januari 2021) en de looptijd bedraagt maximaal 10 jaar.
U kunt ook aanspraak maken op een uitkering levensonderhoud als aanvulling op het eigen (gezins)inkomen. Dit kan voor een periode van maximaal 36 maanden. Deze periode kan in bijzondere situaties verlengd worden. Bij de uitkering wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, de woonkosten en mogelijke premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tijdens de startfase kunt u begeleiding krijgen. Deze kosten zijn tot een bepaald bedrag voor rekening van de ISD. Indien uw vermogen boven een bepaalde grens ligt, is dat van invloed op de vorm van bijstand.

Uitvoering

De ISD voert het Bbz uit. Meestal vraagt de ISD om een extern onafhankelijk advies.

Hoe dient u een aanvraag in?

Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Onderaan deze folder staat hoe u de ISD Bollenstreek kunt bereiken.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

Als de ISD alle informatie van u heeft ontvangen die nodig is om uw aanvraag te beoordelen, krijgt u binnen 13 weken bericht of u voor de regeling in aanmerking komt.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers zijn ervoor om u te helpen.

Contact met de ISD Bollenstreek

Kantooradres:
Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)

Postadres:
Postbus 255, 2160 AG Lisse

Telefoon (gratis):
(0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl

Voor een persoonlijk bezoek kunt u op iedere werkdag terecht bij het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Bekijk alle contactinformatie op onze contactpagina.