Rechten en plichten Participatiewet

Als u een uitkering hebt op grond van de Participatiewet (PW) dan hebt u rechten en plichten. In deze folder staat in het kort aangegeven wat u van de ISD Bollenstreek (ISD) mag verwachten en wat de ISD van u mag verwachten. Met u wordt in deze folder ook uw eventuele partner bedoeld.
Voor een uitgebreide toelichting kunt u vragen naar het Spelregelboekje ‘rechten en plichten’. Als u een uitkering op grond van de PW krijgt, dan ontvangt u aan het begin van uw uitkering dit Spelregelboekje. Dit Spelregelboekje staat ook op de website van de ISD.

Welke rechten hebt u met een bijstandsuitkering?

Als u een uitkering hebt dan hebt u de volgende rechten:

 • U mag verwachten dat uw uitkering op tijd betaald wordt.
 • U hebt het recht om te weten waarom een bepaald besluit is genomen.
 • U hebt het recht om tegen een beslissing van de ISD bezwaar te maken.
 • U mag ervan uitgaan dat u door de medewerkers van de ISD goed behandeld wordt. Als dit niet het geval is, dan kunt u een klacht indienen.
 • U hebt het recht om uw dossier in te zien en u kunt uw gegevens, als die niet goed zijn, laten wijzigen. Dat de gegevens niet goed zijn moet u wel aantonen.
 • U hebt meestal recht op begeleiding bij het vinden naar werk.
 • U hebt mogelijk recht op extra uitkeringen. Hiervoor zijn wel voorwaarden gesteld.
 • U hebt recht om maximaal 4 weken per jaar met behoud van uw uitkering naar het buitenland te gaan.
 • U hebt er recht op dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Welke plichten hebt u met een bijstandsuitkering?

Als u een uitkering hebt dan moet u zich aan de volgende regels houden:

 • U geeft informatie die de hoogte van uw uitkering kan beïnvloeden direct aan de ISD door. Dit kan informatie zijn over inkomen, werk, samenwonen, verhuizing of een andere verandering in uw woonsituatie (bijvoorbeeld wanneer ook andere personen in dezelfde woning als u komen wonen), een lening of schenking. Ook als uw inwonende volwassen kind gaat studeren of juist stopt met studeren geeft u dit door.
 • U zorgt dat de gevraagde informatie op tijd wordt gegeven. Is dit niet het geval dan kan dit invloed hebben op het tijdstip van betaling van uw uitkering.
 • U geeft wijzigingen schriftelijk door. U kunt dit doen door uw stukken naar de ISD te sturen of af te geven op het lokaal loket, het Zorgloket of Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.
 • U zorgt ervoor dat u ingeschreven staat als werkzoekende bij UWV en u zoekt vacatures, solliciteert, maakt een werkmap aan op www.werk.nl en u schrijft zich in bij drie uitzendbureaus.
 • U blijft zelf actief op zoek naar werk, niet alleen in uw eigen woonplaats maar ook in uw regio of nog verder weg.
 • U neemt aangeboden werk aan.
 • U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren.
 • Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt. U komt de gemaakte afspraken met de ISD, UWV of het Servicepunt Werk na.
 • U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt. U houdt zich aan de afspraken die u over uw re-integratie met de ISD Bollenstreek of het Servicepunt Werk maakt. U accepteert de aangeboden re-integratievoorzieningen. En u blijft een afgesproken opleiding of re-integratietraject volgen.
 • U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.
 • U verschijnt (op tijd) op afspraken met de ISD, het Servicepunt Werk en de MareGroep.
 • U werkt mee aan een onderzoek dat door de ISD wordt ingesteld. Dit kan ook een medische keuring zijn.
 • U vraagt minimaal vier weken voor uw vertrek naar het buitenland, toestemming om naar het buitenland te gaan.
 • U gedraagt zich netjes tegenover medewerkers van de ISD, het Servicepunt Werk en de MareGroep.
Contact met de ISD Bollenstreek

Kantooradres:
Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)

Postadres:
Postbus 255, 2160 AG Lisse

Telefoon (gratis):
(0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl

Voor een persoonlijk bezoek kunt u op iedere werkdag terecht bij het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Bekijk alle contactinformatie op onze contactpagina.