Nieuwe bedragen 1 juli 2021

Welke bedragen wijzigen per 1 juli 2021?

Per 1 juli 2021 is een aantal bedragen van de Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) gewijzigd. 

De belangrijkste wijziging is dat de hoogte van de maandelijkse uitkering voor levensonderhoud wijzigt. 

Hebt u een uitkering?

Als u een uitkering via de PW, IOAW, IOAZ of Bbz hebt, dan is uw uitkering over de maand juli 2021 iets hoger. De ISD betaalt begin augustus uw uitkering over de maand juli en verwerkt automatisch de nieuwe bedragen. Als u inkomen hebt, dan betalen wij als u uw inkomstenformulier van de maand juli met bewijsstukken hebt ingeleverd. U krijgt een specificatie van uw uitkering over de maand juli. 

Folders en nieuwe bedragen

De actuele folders en nieuwe bedragen staan vanaf 1 juli 2021 op de website van de ISD Bollenstreek.