2019-24 Persoonsgebonden budget en eigen bijdrage Wmo 2020

Ik heb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een persoonsgebonden budget (Pgb). Wijzigt de hoogte van mijn Pgb en van mijn eigen bijdrage in 2020?

Ja, de hoogte van uw Pgb en van uw eigen bijdrage wijzigen per 1 januari 2020. De nieuwe tarieven staan in het Uitvoeringsbesluit Wmo. Dit Uitvoeringsbesluit Wmo staat op de website van de ISD Bollenstreek (ISD) onder Verordeningen en regelingen.   

Brief ISD 

Hebt u van de ISD een Pgb voor hulp bij het huishouden of begeleiding? Dan krijgt u vóór 
18 december 2019 een persoonlijke brief. In die brief staat de hoogte van uw Pgb voor 2020. In deze brief staat ook wat u kunt doen als u met uw zorgverlener een hoger uurtarief hebt afgesproken dan het tarief dat u krijgt.  

Eigen bijdrage 2020

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de hoogte van uw eigen bijdrage vor de Wmo. De maximale eigen bijdrage is in 2020:

  • Voor een alleenstaande: € 19,- per maand.
  • Voor echtparen of samenwonenden allebei boven de AOW-gerechtigde leeftijd: € 19,- per maand.
  • Voor echtparen of samenwonenden waarvan één van beiden of allebei nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt geen eigen bijdrage.

De eigen bijdrage is een vast bedrag ongeacht uw inkomen en vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast. 

Meer informatie

Voor vragen over uw Pgb of de Wmo kunt u contact opnemen met de ISD. Voor vragen over uw eigen bijdrage kunt u op u op de website van het CAK terecht. U kunt ook het gratis informatienummer van het CAK (0800) 19 25 bellen.