Tijdelijke verruiming Bbz voor ondernemers verlengd

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, konden vanaf 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 een beroep doen op de verruiming van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, afgekort het Bbz.

Het kabinet heeft besloten om de tijdelijke verruiming Bbz te verlengen tot 1 april 2022.

Maakt u al gebruik van deze regeling?

Dan krijgt u persoonlijk een brief van de ISD hierover inclusief het aanvraagformulier.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen of een adviesgesprek?

U kunt dan een e-mail sturen naar bbz@isdbollensteek.nl

Maakt u nog geen gebruik en wilt u over 2021 een aanvraag doen?

Dan is het belangrijk dat u nog in 2021 een melding bij de ISD doet. Het is namelijk niet mogelijk om in 2022 over het 4e kwartaal 2021 een aanvraag te doen.

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar bbz@isdbollenstreek.nl. De datum van uw melding per e-mail houden wij aan als datum aanvraag. We nemen daarna zelf contact met u op om met u een afspraak te maken.