Wanneer kom ik in aanmerking voor de Individuele inkomenstoeslag?

Wat houdt de Individuele Inkomenstoeslag in en wanneer kom ik daarvoor in aanmerking? In deze rubriek leggen wij het u graag uit.

De Individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat u vrij kunt besteden. Wij adviseren u het bedrag te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of tandarts.

De Individuele inkomenstoeslag valt onder het minimabeleid. En vervangt sinds 1 oktober 2020 het Persoonsondersteunend budget/de Inspanningspremie.  

Voor de inwoners van Hillegom en Noordwijk

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 24 maanden een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en 
 • U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. Dit geldt bijvoorbeeld als: 
  - U fulltime werkt.
  - U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken.
  - U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen. 
  - U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen uitzicht op een betaalde baan.  
  - U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 

 • U bent jonger dan 23 jaar of u hebt de pensioengerechtigde leeftijd op het moment van aanvragen.
 • U bent 21 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden een Persoonsondersteunend budget/Inspanningspremie of Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U hebt de afgelopen 24 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband houdt met uw arbeidsverplichtingen

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar
Voor de inwoners van Lisse en Teylingen

Wanneer komt u in aanmerking?  

 • U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder.
 • U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 12 maanden een inkomen van maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en 
 • U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. 
  Dit geldt bijvoorbeeld als: 
  - U fulltime werkt.
  - U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken.
  - U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen. 
  - U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen uitzicht op een betaalde baan. 
  - U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 

 • U bent jonger dan 22 jaar.
 • U bent 21 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden een Persoonsondersteunend budget/Inspanningspremie of Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U hebt de afgelopen 12 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband houdt met uw arbeidsverplichtingen

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen

Voor de actuele bijstandsnormen en bedragen heeft de ISD een aparte folder beschikbaar. De bedragen staan ook op de website van de ISD Bollenstreek.

Hoe dient u een aanvraag in?

Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. U kunt het formulier downloaden via de pagina "formulieren"