De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vanwege het Coronavirus heeft het Kabinet extra maatregelen genomen voor ondernemers/zzp'ers. Eén van die maatregelen is dat ondernemers/zzp'ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau.

Voor de ondernemers/zzp'ers van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen voeren wij de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. We doen er alles aan om uw uitkering zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken over te maken.

Vanwege een landelijk storing is het niet mogelijk om een aanvraag in te dien. Zodra dit weer kan, halen we deze opmerking weg. 

Aanvraagformulier

Voordat u begint met uw aanvraag, bekijk het stappenplan. En dien vervolgens uw aanvraag in.

Hebt u eerder al een aanmelding bij de ISD ingediend? Dan is deze aanvraag ook nodig. 

Het is druk bij het indienen van de aanvragen. Lukt het niet, probeert u het dan later nog eens.

We krijgen veel vragen binnen over wanneer we betalen. We begrijpen dat u dit graag wilt weten. We zijn hard bezig om al die aanvragen snel te behandelen. Ons streven is om binnen een week nadat uw aanvraag bij ons binnen is een voorschot te betalen. U kunt ons helpen door ons niet dagelijks te bellen of er al meer bekend is. Dan hebben wij meer tijd voor de afhandeling van alle aanvragen. Hartelijk dank voor uw begrip.   

Veelgestelde vragen

We krijgen dagelijks veel vragen en telefoontjes. We begrijpen dat u veel vragen hebt en snel duidelijkheid wilt hebben over de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 

Hieronder vindt u in het uitklapmenu de veelgestelde vragen. 

Veelgestelde vragen: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Aan onderstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen. Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de situatie van 3 april 2020.

Wanneer gaat de regeling in?

De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Welke hulp biedt de ISD Bollenstreek?

 1. Op basis van de regeling biedt de ISD Bollenstreek u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Ook is er geen vermogens- en partnertoets. Dit is gebaseerd op de regels van het Rijk.  
 2. Daarnaast kunt u een lening krijgen voor een bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,-. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Het rentepercentage is 2% en lager dan het bij de Bbz gehanteerde percentage van 8%.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u ervan uitgaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen. 

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

U kunt terecht bij de ISD Bollenstreek als u inwoner bent van de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen. Aangezien de regeling met terugwerkende kracht ingaat per 1 maart 2020, is het niet nodig dat u zich direct bij ons meldt. Via Aanvraag indienen komt u bij het aanvraagformulier

Welke informatie moet ik aanleveren bij de ISD Bollenstreek?

Op onze website staat een stappenplan. Daarin staat welke informatie u nodig hebt om uw aanvraag in te dienen.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

We streven ernaar om u binnen een week nadat wij uw aanvraag digitaal hebben ontvangen een voorschot te betalen, tenzij blijkt dat uw inkomsten hoger zijn dan de voorwaarden. Een formeel besluit volgt later. 

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van het huishouden.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit is gebaseerd op de kennis en informatie die we nu hebben.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal nemen we  de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting op.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een rentepercentage van 2%.

Voor wie geldt deze tijdelijke regeling?

De regeling is gemaakt voor gevestigde zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in de knel komen door de Coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers en zzp’ers, om zich alleen in die situatie zich te melden. Zo voorkomen we een onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 
De volgende specifieke eisen zijn bekend:

 • Gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. 
 • Woonachtig in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen, als u aanvullende inkomensondersteuning vraagt bij de ISD Bollenstreek.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep moet worden uitgeoefend in Nederland.
 • Voldoet aan de wettelijke vereisten voor uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan bij de KvK.
 • Is voor 17 maart 2020 (was eerst voor 1 januari 2020) gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat betekent minimaal 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Al digitaal een aanmelding ingediend? 

Vanaf 29 maart 2020 staat het formele aanvraagformulier op onze website. Hebt u daarvoor digitaal al het aanmeldingsformulier ingestuurd? Dan hebt u van ons op 29 maart 2020 persoonlijk een e-mail ontvangen. Daarin staat dat uw aanmelding niet voldoende is en dat u ook een formele aanvraag moet indienen. Zonder een definitieve aanvraag kunnen wij geen bedrag overmaken en geen besluit nemen.

Hebt u een aanmelding op papier gedaan?

U krijgt dan per post een papieren aanvraagformulier van ons. Dat geldt alleen als u zich ook met een papieren meldingsformulier hebt gemeld bij de ISD Bollenstreek.

Is uw aanmelding voor niets geweest? 

Uw aanmelding is zeker niet voor niets geweest. Op basis van uw aanmelding hebben wij uw gegevens als in ons systeem gezet, kunnen wij u van relevante informatie voorzien en kunnen we uw definitieve aanvraag sneller afhandelen.   

Wel een melding gedaan, maar dient u geen aanvraag in? 

Hebt u wel een aanmelding bij de ISD gedaan, maar dient u binnen twee weken nadat wij u de link met het aanvraagformulier hebben toegestuurd geen aanvraag in? Dan gaan wij ervanuit dat u op basis van de informatie over de regeling alsnog geen aanspraak wilt maken op deze regeling. We halen uw aanmelding dan uit ons systeem. Als uw situatie wijzigt kunt u later altijd nog een aanvraag indienen. 

Hoe aanvraag intrekken?

Hebt u een definitieve aanvraag ingediend en wilt u deze intrekken? Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@isdbollenstreek.nl. Graag in uw mail uw naam met BSN vermelden.

Hoe weet ik dat de ISD mijn aanvraag heeft ontvangen?

Update 3 april 2020:

Na het indienen van uw aanvraag krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. We adviseren u de datum en tijdstip van uw aanvraag te noteren.  

Vanwege het groot aantal aanmeldingen kan het zijn dat de bevestiging bij u niet aankomt, omdat de bevestiging als spam wordt gezien. U kunt aan het eind van het aanvraagproces uw aanvraag zelf downloaden. Wilt u toch weten of wij uw aanvraag hebben ontvangen, dan kunt u e-mail sturen naar info@isdbollenstreek.nl. Naast datum/tijdstip adviseren we ook uw BSN door te geven.

Wanneer toekenning en betaling bekend?

We begrijpen dat u dit snel wilt weten. Wij hebben ruim 1900 aanmeldingen ontvangen. We zijn hard bezig met de voorbereiding om de definitieve aanvragen die binnenkomen uit te voeren. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan streven we ernaar om binnen een week nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een voorschot aan u over te maken. Een formeel besluit volgt later.

Update 3 april 2020

We hebben afgelopen week bijna 1500 definitieve aanvragen ontvangen. We doen ons uiterste best om deze snel en zorgvuldig te verwerken. We willen aanvragers die recht hebben op de regeling en op een voorschot over de maand maart snel betalen. De wettelijke termijn is hiervoor vier weken en ons streven is om binnen één week dit voorschot te betalen. Dit betekent niet dat wij binnen één week voor iedereen die recht op een voorschot heeft dat kunnen garanderen. De regeling is ook voor ons nieuw en ook wij hebben soms eerst duidelijkheid over bepaalde vragen nodig. Daarnaast kunnen we de aanvragen niet altijd direct afhandelen omdat we regelmatig aanvullende informatie nodig hebben. Maandag 6 april 2020 (eind van de dag) komen wij met meer informatie over de stand van zaken. 

Geldt het inkomen van mijn partner ook mee?

Het inkomen van uw partner geldt niet mee. Partneralimentatie valt wel onder uw inkomen.  

Bent u allebei ondernemer/zzp'er? 

Update 1 april 2020:

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen! U moet wel beiden de aanvraag ondertekenen. 
(Op basis van eerdere informatie stond hier vermeld: Dan kunt u allebei een aanvraag indienen). Het bedrag dat u samen krijgt is maximaal  € 1500,-. Hebt u allebei al een aanvraag ingediend? Dan zorgen wij dat die samengevoegd worden. U hoeft geen actie te ondernemen.  

Wat verstaat u onder partner? 

Dat is de persoon met wie u samen een huishouden hebt en op hetzelfde adres woont. Het maakt niet uit of u getrouwd bent of wel/geen samenlevingscontract hebt.  

Kom ik met een nul-urencontract in aanmerking?

De vraag is of u ondernemer/zzp’er bent en of u aan de voorwaarden voldoet. Als u niet staat geschreven bij de Kamer van Koophandel en u voldoet niet aan het urencriterium, dan komt u in ieder geval niet in aanmerking.  

Welke inkomsten moet ik opgeven in het aanvraagformulier?

Het gaat om inkomsten die betrekking hebben op de maanden waarvoor u een aanvraag indient.   

Welke omzet moet ik opgeven?

Update 1 april 2020:

Het gaat om uw netto inkomsten uit onderneming (voorheen stond hier netto omzet) over de maart 2020. Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten, rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Kan ik mijn omzet later nog aanpassen?

U kunt later nog wijzigingen doorgeven. Over de maand maart 2020 kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@isdbollenstreek.nl. Voor de maanden april en mei krijgt u van ons eind april en eind mei een formulier om uw eventuele inkomsten over de maanden april/mei op te geven.

Wat valt onder de netto inkomsten? 

Bij arbeidsinkomsten (inclusief inkomsten uit uw onderneming) gaat het om de periode waarin u gewerkt hebt en waarvoor u het inkomen ontvangt. Het gaat niet om de periode waarin u het ontvangt. U moet ook het inkomen opgeven, dat u nog tegoed hebt over de betreffende periode. Bij uitkeringen, alimentatie, studiefinanciering en onderhuur/kostgeld gaat om het om de periode waarvoor de inkomsten bestemd zijn.

Hoe zit het met mijn vaste bedrijfslasten/afschrijvingen

Update 1 april 2020:

Bij het opgeven van uw inkomsten moet u deze kosten wel meenemen. 
(Eerder heeft hier niet meenemen gestaan, dit is op 1 april 2020 door aanvullende informatie aangepast).

Aanvraag ingediend en alsnog inkomen via een andere regeling?

Hebt u bij ISD een aanvraag ingediend en krijgt u toch vanuit bijvoorbeeld uw branchevereniging een inkomen, dan moet u dat aan de ISD doorgeven. Dat kunt u doen via info@isdbollenstreek.nl.  

Voorschot gehad en inkomsten toch anders?

Als u van ons een voorschot hebt gehad over maart 2020 en het blijkt dat uw inkomsten over maart toch zijn gewijzigd. Dan moet u dat wel aan ons doorgeven. Wij verrekenen het teveel/te weinig ontvangen bedrag dan met uw uitkering over de maand april.

Wanneer kan ik over de maand april en mei een uitkering krijgen?

Als u voor de maand maart 2020 een aanvraag hebt ingediend, dan krijgt u eind april en eind mei van ons een formulier om uw eventuele inkomsten over de maanden april/mei op te geven. We betalen de uitkering begin van de volgende maand. Dat betekent begin mei over april en begin juni over mei. Hebt nog geen aanvraag ingediend, dan kunt u een aanvraag indienen.     

Waar vind ik meer informatie over maatregelen en voorzieningen voor ondernemers en zzp’ers?

U kunt op verschillende websites meer informatie vinden over de maatregelen en voorzieningen rondom het coronavirus. Wij raden u aan om ook de website van de Kamer van Koophandel in de gaten te houden voor de meest recente informatie. 

Hier volgen drie websites, waar u informatie kunt vinden:


Advies: houd onze website en Facebookpagina in de gaten.