Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Vanwege het coronavirus heeft het Kabinet extra maatregelen genomen voor ondernemers/zzp'ers. Eén van die maatregelen is dat ondernemers/zzp'ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau.

Voor de ondernemers/zzp'ers van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen voeren wij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. We doen er alles aan om uw uitkering zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken over te maken.

Tozo 1, 2,3 en 4

Het Kabinet heeft om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering), die vanaf maart 2020 geldt, een aantal keer verlengd. Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. Tozo 1 liep tot en met 31 mei 2020, Tozo 2 vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020, Tozo 3 vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 en Tozo 4 vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Vanaf 1 juli 2021 geldt Tozo 5.  

Tozo 5

Per 1 juli 2021 is de Tozo regeling verlengd. De Tozo vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 noemen we Tozo 5. Vanaf 1 juli 2021 is het niet meer mogelijk om Tozo 4 aan te vragen. U kunt van Tozo 5 gebruik maken als u voldoet aan de voorwaarden. Dat geldt voor ondernemers die al gebruik maken van de Tozo voor levensonderhoud, maar ook voor ondernemers die nog geen Tozo hebben en voor het eerst een aanvraag willen doen.   

Belangrijk!
Vanaf 1 januari 2022 start de betaalverplichting voor het aflossen van het bedrijfskapitaal. De rente bedraagt 2% per jaar.

Hieronder vindt u meer informatie over Tozo 5 en hoe u Tozo 5 kunt aanvragen.  

Aanvraagformulier Tozo 5 (vanaf 1 juli 2021)

Voordat u begint met uw aanvraag, bekijk het stappenplan. En dien vervolgens uw aanvraag in.

Wegens onderhoud zijn de digitale formulieren van vrijdag 24 september 2021 18.00 uur tot maandag 27 september 2021 07.00 uur niet beschikbaar.

Stappenplan

Klik op de afbeelding om het te vergroten.

Tozo 5

Stappen Tozo 5

 1. Leg klaar
  DigiD naam en wachtwoord van uzelf en partner
  KVK-nummer
  Kopie bankpas en ID/paspoort
  Omzetcijfers
 2. Ga naar
  De website van de ISD Bollenstreek en kies Tozo.
 3. Log in
  Log in met uw DigiD.
 4. Controleer uw gegevens
  Uw gegevens
  De gegevens van uw partner
 5. KvK
  Vul uw KvK nummer in.
 6. Inkomen
  Vul het inkomen van u en uw (evt.) partner in.
 7. Bankpas en ID bewijs
  Voeg een kopie van uw ID/paspoort toe (geen rijbewijs en alleen bij 1e aanvraag).
  Voeg een kopie van uw bankpas toe (alleen bij 1e aanvraag).
 8. Verklaring
  Ik heb het geld nodig.
  Ik hoor tot de doelgroep.
  Ik weet dat ik moet terugbetalen als dat niet zo is.
  Ik informeer de ISD als mijn (inkomens-) situatie verandert.
 9. Ondertekenen en versturen
  U en uw partner ondertekenen de aanvraag.
Hoe berekent u uw inkomen voor de Tozo?
Inkomsten- en mutatieformulier Tozo

Belangrijk om te weten voordat u het Inkomstenformulier invult.
U kunt dit inkomstenformulier pas invullen als u van ons per e-mail of brief een bericht hebt ontvangen dat u het inkomstenformulier over een bepaalde maand kunt invullen.  

Hebt u die mail of brief nog niet ontvangen?
Dan kunt u het formulier invullen, maar kunnen wij uw gegevens niet verwerken en uw uitkering niet betalen. We adviseren u te wachten tot wij u de mail of brief hebben gestuurd. 

Wegens onderhoud zijn de digitale formulieren van vrijdag 24 september 2021 18.00 uur tot maandag 27 september 2021 07.00 uur niet beschikbaar.

Het inkomstenformulier over augustus 2021 kunt u ook gebruiken voor uw inkomsten over voorgaande maanden.  


Meer informatie

Hebt u vragen over de Tozo? Wilt u meer informatie? Wij hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet. 

Veelgestelde vragen Tozo 5 (vanaf 1 juli 2021)

Aan onderstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen. Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op Tozo 5 (vanaf 1 juli 2021) en de situatie van 1 juli 2021. 

Per 1 juli 2021 is de Tozo regeling verlengd. De Tozo vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 noemen we Tozo 5. De voorwaarden voor Tozo 5 zijn gelijk aan Tozo 4. 

U kunt van Tozo 5 gebruik maken als u voldoet aan de voorwaarden. Dat geldt voor ondernemers die al gebruik maken van de Tozo voor levensonderhoud, maar ook voor ondernemers die nog geen Tozo hebben en voor het eerst een aanvraag willen doen.   

Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om Tozo 5 aan te vragen.

Welke hulp biedt de ISD Bollenstreek?

 • Op basis van de regeling Tozo 5 biedt de ISD Bollenstreek u voor de maximale periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. 
 • Daarnaast kunt u een lening krijgen voor een bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,-. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Het rentepercentage is 2% per jaar en de looptijd 60 maanden. Als u een lening krijgt, moet u vanaf 1 januari 2022 gaan aflossen op de lening. 

Voor wie geldt Tozo 5?

De regeling is gemaakt voor gevestigde zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers en zzp’ers, om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we een onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 
De volgende specifieke eisen zijn bekend:

 • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • (pensioengerechtigden kunnen wel een bedrijfskapitaal aanvragen). 
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. 
 • U bent woonachtig in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen, als u een aanvraag doet bij de ISD Bollenstreek.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep moet worden uitgeoefend in Nederland.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan bij de KvK en het hebben van de vereiste vergunningen.
 • U bent voor 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium. Dat betekent minimaal 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) is lager dan het voor u geldende sociaal minimum.

Wanneer kan Tozo 5 ingaan? 

De Tozo 5 kan ingaan op 1 juli maar uiterlijk vanaf 1 september 2021. De Tozo 5 kan vanaf 1 juli worden aangevraagd.  

Hoe lang duurt de verlenging Tozo 5? 

De verlenging van Tozo 5 loopt tot en met uiterlijk 30 juni 2021. 

Wat valt onder uw inkomen en van uw partner?

Hebt u een partner? Dan telt voor de Tozo 5-uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Ook kinder- en partneralimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften zijn inkomen. 

Hebt u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo 5-uitkering en hoeft u geen aanvraag te doen. Hebt u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan hebt u wel recht op de Tozo 5. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

Wat verstaan we onder uw partner? 

U bent getrouwd of geregistreerd partners. 
of
U woont op hetzelfde adres en...

 • Hebt samen een huishouden
 • Bent ex-echtgenoten of ex-partners 
 • Hebt samen een kind 
 • U hebt het kind van uw partner erkend of uw partner uw kind
 • Staat ergens anders als partners geregistreerd, zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe hoog zijn de bijstandsnormen op 1 juli 2021?

Leefsituatie Netto per maand inclusief vakantietoeslag 1 oktober 2020
Gehuwden en samenwonenden:  
Beide partners van 21 jaar tot AOW- leeftijd € 1.541,00
Eén partner 21 tot AOW- leeftijd en 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en wel kinderen € 1.344,99
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en geen kinderen € 1.036,79
Van 18-21 jaar, wel kinderen €    840,78
Van 18-21 jaar, geen kinderen €    532,58
Alleenstaande en alleenstaande ouders:  
Van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70
Van 18 tot 21 jaar

€    266,29

 

Hoe kunt u Tozo 5 aanvragen?

U kunt Tozo 5 aanvragen met het aanvraagformulier Tozo 5 dat op onze website  staat. U krijgt de Tozo 5 niet vanzelf. Voor Tozo 5 moet u wel een nieuwe aanvraag doen. Als u binnen drie maanden na afloop van de Tozo 4 de uitkering Tozo 5 aanvraagt, hoeft u niet al uw gegevens opnieuw in te vullen. Als u later of voor het eerst een aanvraag Tozo indient dan vragen wij meer informatie van u. 

Waarom eind van de maand Inkomsten- en mutatieformulier invullen?    

De Tozo valt onder de uitvoering van de Participatiewet en dat betekent dat iedereen met een uitkering voor levensonderhoud aan het eind van de maand een inkomstenformulier moet invullen. De ISD stuurt u aan het eind van ieder maand een bericht dat u het Inkomstenformulier kunt invullen. Na ontvangst betaalt de ISD uw uitkering over die maand.

Voorbeeld: U krijgt eind juli 2021 een mail dat u het inkomstenformulier over juli 2021 kunt invullen met een link naar dat inkomstenformulier. De ISD betaalt begin augustus 2021 uw uitkering over juli 2021.  

Welke informatie moet ik aanleveren bij de ISD Bollenstreek?

Op onze website staat bij het aanvraagformulier een stappenplan. Daarin staat welke informatie u nodig hebt om uw aanvraag in te dienen.

Wanneer weet u waar u aan toe bent?

We streven ernaar om u binnen twee weken en uiterlijk binnen vier weken, nadat wij uw aanvraag digitaal hebben ontvangen, een reactie te geven of u in aanmerking komt. 

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van het huishouden.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogenstoets.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een rentepercentage van 2%.

Hoe weet u dat de ISD uw aanvraag heeft ontvangen?

Na het invullen van uw aanvraag kunt u aan het einde (na tweede ondertekening via DigiD) uw aanvraag downloaden. U hebt dan zelf een kopie en dat dat is meteen uw bevestiging. We adviseren u de datum en tijdstip van uw aanvraag te noteren.   

Hoe aanvraag intrekken?

Hebt u een definitieve aanvraag ingediend en wilt u deze intrekken? Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@isdbollenstreek.nl. Graag in uw mail uw naam met BSN vermelden.  

Bent u allebei ondernemer/zzp-er? 

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. U moet wel beiden de aanvraag ondertekenen. 

Komt u met een nul-urencontract in aanmerking?

De vraag is of u ondernemer/zzp’er bent en of u aan de voorwaarden voldoet. Als u niet staat geschreven bij de Kamer van Koophandel en u voldoet niet aan het urencriterium, dan komt u in ieder geval niet in aanmerking.  

Welke inkomsten moet u opgeven?

Het gaat om inkomsten over de maand, waarin u of uw partner de werkzaamheden (hebt) verricht, hebt ontvangen of waar u nog recht op hebt. Van de inkomsten die niet uit de onderneming komen, mag u niet de bedrijfskosten aftrekken.

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten). Omdat u aan na afloop van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers. Het gaat niet over uw omzet in 2020 en ook niet om het bedrag dat u maandelijks van uw zakelijke rekening overmaakt.

Kunt u de omzet laten nog aanpassen?

U kunt later nog wijzigingen doorgeven. Dat kunt u doen via het Inkomsten- en mutatieformulier dat u eind van de maand moet invullen. U krijgt bericht wanneer het formulier klaar staat. 

Wat valt onder het netto inkomen?

Bij arbeidsinkomsten (inclusief inkomsten uit uw onderneming) gaat het om de periode waarin u gewerkt hebt en waarvoor u het inkomen ontvangt. Het gaat niet om de periode waarin u het ontvangt. U moet ook het inkomen opgeven, dat u nog tegoed hebt over de betreffende periode. Bij uitkeringen, alimentatie, studiefinanciering en onderhuur/kostgeld gaat om het om de periode waarvoor de inkomsten bestemd zijn.

Hoe zit het met uw bedrijfslasten?

Bij het opgeven van uw inkomsten uit uw onderneming, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten).
De bedrijfslasten/afschrijvingen kunnen niet in mindering gebracht worden op ander inkomen.

Hoe zit het met partner- en kinderalimentatie?

Kinderalimentatie en partneralimentatie vallen wel onder uw inkomsten en moet u maandelijks doorgeven met het inkomsten- en mutatieformulier.

Hoe zit het met huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderbijslag?

Huur- en zorgtoeslag vallen niet onder het inkomen dat u moet doorgeven. Ook de kinderbijslag en het kindgebondenbudget zijn geen inkomen dat u moet doorgeven.

Hoe weet u of de ISD uw inkomstenformulier heeft ontvangen?

Als u het formulier hebt ingevuld en u hebt het formulier verstuurd, dan krijgt u meteen de vraag of u het formulier wilt downloaden. U hebt dan meteen zelf een kopie en dat is meteen uw bewijs dat u het formulier hebt ingeleverd.   

Kunt u voor meer bedrijven een bedrijfskapitaal aanvragen? 

Dat is niet mogelijk. U mag maar voor één bedrijf een bedrijfskrediet aanvragen. 

Kan uw partner ook een bedrijfskapitaal aanvragen?

Als u beiden een eigen bedrijf hebt dan kunt u allebei voor uw eigen bedrijf een bedrijfskapitaal aanvragen.

Wanneer bedrijfskapitaal verplicht aflossen? 

De startdatum van de betaalverplichting is verplaatst van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Dan moet u beginnen met het aflossen. U mag ook eerder beginnen met aflossen. U hoeft geen rente te betalen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, maar wel vanaf 1 januari 2022. Vanaf 1 januari 2022 is de rente 2% per jaar.

Hoe lang de tijd om bedrijfskapitaal af te lossen?

Vanaf de uitbetaling van het bedrijfskapitaal hebt u 5 jaar (60 maanden) de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen. Dat betekent dat u voor elke lening 5 jaar de tijd hebt om die af te lossen.

Voorbeeld 
U hebt een lening ontvangen op 1 januari 2021. Dat betekent dat u tot 1 januari 2026 de tijd hebt om het bedrag af te lossen. 
U betaalt over de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 geen rente. Vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2026 betaalt u over het bedrag dat u nog moet aflossen 2% rente per jaar.

Kunt u als AOW-er Tozo 5 aanvragen?

U komt niet in aanmerking voor een uitlering levensonderhoud, maar u kunt wel een aanvraag voor lening bedrijfskapitaal indienen. 

U bent AOW-er en u hebt een inkomen onder het sociaal minimum. Waar kunt u terecht voor een (aanvullende) uitkering?   

Hebt u geen of geen volledige AOW? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De AIO vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Voor meer informatie over de AIO kunt u terecht bij de SVB. 

Waar vindt u meer informatie over maatregelen en andere voorzieningen voor ondernemers en zzp’ers?

U kunt op verschillende websites meer informatie vinden over de maatregelen en voorzieningen. Wij raden u aan om ook de website van de Kamer van Koophandel in de gaten te houden voor de meest recente informatie. 

Hier volgen drie websites, waar u informatie meer kunt vinden:

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/
https://www.rvo.nl/

Veelgestelde vragen Tozo 4 (vanaf 1 april 2021)

Aan onderstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen. Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op Tozo 4 (vanaf 1 april 2021). 

Per 1 april 2021 is de Tozo regeling verlengd. De Tozo vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 noemen we Tozo 4. 

U kunt van Tozo 4 gebruik maken als u voldoet aan de voorwaarden. Dat geldt voor ondernemers die al gebruik maken van de Tozo voor levensonderhoud, maar ook voor ondernemers die nog geen Tozo hebben en voor het eerst een aanvraag willen doen.

Welke hulp biedt de ISD Bollenstreek?

 • Op basis van de regeling Tozo 4 biedt de ISD Bollenstreek u voor de maximale periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. 
 • Daarnaast kunt u een lening krijgen voor een bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,-. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Het rentepercentage is 2% en de looptijd 42 maanden. Als u een lening krijgt, moet u vanaf 1 juli 2021 gaan aflossen op de lening. 

Voor wie geldt Tozo 4?

De regeling is gemaakt voor gevestigde zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in de knel komen door de Coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers en zzp’ers, om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we een onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 
De volgende specifieke eisen zijn bekend:

 • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • (pensioengerechtigden kunnen wel een bedrijfskapitaal aanvragen). 
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. 
 • U bent woonachtig in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen, als u een aanvraag doet bij de ISD Bollenstreek.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep moet worden uitgeoefend in Nederland.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan bij de KvK en het hebben van de vereiste vergunningen.
 • U bent voor 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium. Dat betekent minimaal 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) is lager dan het voor u geldende sociaal minimum.

Wanneer kan Tozo 4 ingaan? 

De Tozo 4 kan ingaan op 1 april maar uiterlijk vanaf 1 juni 2021. 
De Tozo 4 kan vanaf 1 april worden aangevraagd. De Tozo 4 kan met één maand terugwerkende kracht worden aangevraagd, maar kan niet eerder ingaan dan 1 april 2021. 

Hoe lang duurt de verlenging Tozo 4? 

De verlenging van Tozo 4 loopt tot en met uiterlijk 30 juni 2021. 

Wat valt onder uw inkomen en van uw partner?

Hebt u een partner? Dan telt voor de Tozo 4-uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Ook kinder- en partneralimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften zijn inkomen. 

Hebt u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo 4-uitkering en hoeft u geen aanvraag te doen. Hebt u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan hebt u wel recht op de Tozo 4. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

Wat verstaan we onder uw partner? 

U bent getrouwd of geregistreerd partners. 
of
U woont op hetzelfde adres en...

 • Hebt samen een huishouden
 • Bent ex-echtgenoten of ex-partners 
 • Hebt samen een kind 
 • U hebt het kind van uw partner erkend of uw partner uw kind
 • Staat ergens anders als partners geregistreerd, zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe hoog zijn de bijstandsnormen op 1 april 2021?

Leefsituatie Netto per maand inclusief vakantietoeslag 1 oktober 2020
Gehuwden en samenwonenden:  
Beide partners van 21 jaar tot AOW- leeftijd € 1.536,34
Eén partner 21 tot AOW- leeftijd en 1 partner AOW-leeftijd € 1.620,74
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en wel kinderen € 1.340,93
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en geen kinderen € 1.033,66
Van 18-21 jaar, wel kinderen €    838,25
Van 18-21 jaar, geen kinderen €    530,98
Alleenstaande en alleenstaande ouders:  
Van 21 tot AOW-leeftijd € 1.075,44
Van 18 tot 21 jaar

€    265,49

 

Hoe kunt u Tozo 4 aanvragen?

U kunt Tozo 4 aanvragen met het aanvraagformulier Tozo 4 dat op onze website  staat. U krijgt de Tozo 4 niet vanzelf. Voor Tozo 4 moet u wel een nieuwe aanvraag doen. Als u binnen drie maanden na afloop van de Tozo 3 de uitkering Tozo 4 aanvraagt, hoeft u niet al uw gegevens opnieuw in te vullen. Als u later of voor het eerst een aanvraag Tozo indient dan vragen wij meer informatie van u. 

Waarom eind van de maand Inkomsten- en mutatieformulier invullen?    

De Tozo valt onder de uitvoering van de Participatiewet en dat betekent dat iedereen met een uitkering voor levensonderhoud aan het eind van de maand een inkomstenformulier moet invullen. De ISD stuurt u aan het eind van ieder maand een bericht dat u het Inkomstenformulier kunt invullen. Na ontvangst betaalt de ISD uw uitkering over die maand.

Voorbeeld: U krijgt eind april 2021 een mail dat u het inkomstenformulier over april 2021 kunt invullen met een link naar dat inkomstenformulier. De ISD betaalt begin mei 2021 uw uitkering over april 2021.  

Welke informatie moet ik aanleveren bij de ISD Bollenstreek?

Op onze website staat bij het aanvraagformulier een stappenplan. Daarin staat welke informatie u nodig hebt om uw aanvraag in te dienen.

Wanneer weet u waar u aan toe bent?

We streven ernaar om u binnen twee weken en uiterlijk binnen vier weken, nadat wij uw aanvraag digitaal hebben ontvangen, een reactie te geven of u in aanmerking komt. 

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van het huishouden.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogenstoets.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een rentepercentage van 2%.

Hoe weet u dat de ISD uw aanvraag heeft ontvangen?

Na het invullen van uw aanvraag kunt u aan het einde (na tweede ondertekening via DigiD) uw aanvraag downloaden. U hebt dan zelf een kopie en dat dat is meteen uw bevestiging. We adviseren u de datum en tijdstip van uw aanvraag te noteren.   

Hoe aanvraag intrekken?

Hebt u een definitieve aanvraag ingediend en wilt u deze intrekken? Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@isdbollenstreek.nl. Graag in uw mail uw naam met BSN vermelden.  

Bent u allebei ondernemer/zzp-er? 

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. U moet wel beiden de aanvraag ondertekenen. 

Komt u met een nul-urencontract in aanmerking?

De vraag is of u ondernemer/zzp’er bent en of u aan de voorwaarden voldoet. Als u niet staat geschreven bij de Kamer van Koophandel en u voldoet niet aan het urencriterium, dan komt u in ieder geval niet in aanmerking.  

Welke inkomsten moet u opgeven?

Het gaat om inkomsten over de maand, waarin u of uw partner de werkzaamheden (hebt) verricht, hebt ontvangen of waar u nog recht op hebt Van deze inkomsten mag u niet de bedrijfskosten aftrekken.

Welke omzet moet u opgeven?

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten). Omdat u aan na afloop van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Het gaat niet over uw omzet in 2019 en ook niet om het bedrag dat u maandelijks van uw zakelijke rekening overmaakt.  

Kunt u de omzet laten nog aanpassen?

U kunt later nog wijzigingen doorgeven. Dat kunt u doen via het Inkomsten- en mutatieformulier dat u eind van de maand moet invullen. U krijgt bericht wanneer het formulier klaar staat. 

Wat valt onder het netto inkomen?

Bij arbeidsinkomsten (inclusief inkomsten uit uw onderneming) gaat het om de periode waarin u gewerkt hebt en waarvoor u het inkomen ontvangt. Het gaat niet om de periode waarin u het ontvangt. U moet ook het inkomen opgeven, dat u nog tegoed hebt over de betreffende periode. Bij uitkeringen, alimentatie, studiefinanciering en onderhuur/kostgeld gaat om het om de periode waarvoor de inkomsten bestemd zijn.

Hoe zit het met uw bedrijfslasten?

Bij het opgeven van uw inkomsten uit uw onderneming, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten).
De bedrijfslasten/afschrijvingen kunnen niet in mindering gebracht worden op ander inkomen.

Hoe zit het met partner- en kinderalimentatie?

Kinderalimentatie en partneralimentatie vallen wel onder uw inkomsten en moet u maandelijks doorgeven met het inkomsten- en mutatieformulier.

Hoe zit het met huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderbijslag?

Huur- en zorgtoeslag vallen niet onder het inkomen dat u moet doorgeven. Ook de kinderbijslag en het kindgebondenbudget zijn geen inkomen dat u moet doorgeven.

Hoe weet u of de ISD uw inkomstenformulier heeft ontvangen?

Als u het formulier hebt ingevuld en u hebt het formulier verstuurd, dan krijgt u meteen de vraag of u het formulier wilt downloaden. U hebt dan meteen zelf een kopie en dat is meteen uw bewijs dat u het formulier hebt ingeleverd.   

Kunt u voor meer bedrijven een bedrijfskapitaal aanvragen? 

Dat is niet mogelijk. U mag maar voor één bedrijf een bedrijfskrediet aanvragen. 

Kan uw partner ook een bedrijfskapitaal aanvragen?

Als u beiden een eigen bedrijf hebt dan kunt u allebei voor uw eigen bedrijf een bedrijfskapitaal aanvragen.

Wanneer bedrijfskapitaal verplicht aflossen? 

De startdatum van de betaalverplichting is verplaatst van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Dan moet u beginnen met het aflossen. U mag ook eerder beginnen met aflossen. U hoeft geen rente te betalen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, maar wel vanaf 1 januari 2022. Vanaf 1 januari 2022 is de rente 2% per jaar.

Hoe lang de tijd om bedrijfskapitaal af te lossen?

Vanaf de uitbetaling van het bedrijfskapitaal hebt u 5 jaar (60 maanden) de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen. Dat betekent dat u voor elke lening 5 jaar de tijd hebt om die af te lossen.

Voorbeeld 
U hebt een lening ontvangen op 1 januari 2021. Dat betekent dat u tot 1 januari 2026 de tijd hebt om het bedrag af te lossen. 
U betaalt over de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 geen rente. Vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2026 betaalt u over het bedrag dat u nog moet aflossen 2% rente per jaar.

Kunt u als AOW-er Tozo 4 aanvragen?

U komt niet in aanmerking voor een uitlering levensonderhoud, maar u kunt wel een aanvraag voor lening bedrijfskapitaal indienen. 

U bent AOW-er en u hebt een inkomen onder het sociaal minimum. Waar kunt u terecht voor een (aanvullende) uitkering?   

Hebt u geen of geen volledige AOW? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De AIO vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Voor meer informatie over de AIO kunt u terecht bij de SVB. 

Waar vindt u meer informatie over maatregelen en andere voorzieningen voor ondernemers en zzp’ers?

U kunt op verschillende websites meer informatie vinden over de maatregelen en voorzieningen. Wij raden u aan om ook de website van de Kamer van Koophandel in de gaten te houden voor de meest recente informatie. 

Hier volgen drie websites, waar u informatie meer kunt vinden:

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/
https://www.rvo.nl/

Jaaropgave 2020

Waarom staat op de jaaropgave 2020 een hoger bedrag dan ik netto kreeg?

De ISD Bollenstreek betaalt loonheffing over uw Tozo-uitkering. Deze loonheffing is meegeteld in het bedrag op uw jaaropgave.

Hoe geef ik de Tozo-uitkering op bij mijn belastingaangifte?

Gebruik de jaaropgave als u belastingaangifte doet over 2020. Dat kan vanaf 1 maart 2021. Geef uw Tozo-uitkering op als inkomsten. De Tozo-uitkering is dus geen onderdeel van de omzet van uw onderneming. 
Zo geeft u uw Tozo-uitkering door:

 • Log in op de site van de Belastingdienst.
 • Kijk onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’.
 • Vink aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’.
 • Kies voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'.

Voer hier de hoogte van de uitkering én de ingehouden loonheffing in. Die vindt u op uw jaaropgave.

Ik had in 2020 een Tozo-uitkering en heb een jaaropgave ontvangen. Waarom heeft mijn partner ook een jaaropgave ontvangen?

U krijgt allebei een jaaropgave, omdat de Tozo-uitkering voor een huishouden is en niet voor u alleen. Dus voor u en uw partner samen. Op elke jaaropgave staat daarom de helft van de Tozo-uitkering die u hebt ontvangen.

Mijn partner werkte in 2020 in loondienst. Heeft dit gevolgen voor de belasting die ik moet betalen?

Het kan zijn dat u meer belasting moet nabetalen. We adviseren u hier alvast een bedrag voor opzij te zetten. Het kan ook zijn dat u minder belasting terugkrijgt dan u dacht. U hoort dit bij uw definitieve belastingaanslag.

Waarom betaalt mijn partner belasting over Tozo 1? Het inkomen van mijn partner telde toch niet mee bij Tozo 1?

Het inkomen van uw partner telde inderdaad niet mee bij het berekenen van de hoogte van deze uitkering. Bij Tozo 1 bent u niet gekort op uw uitkering als uw partner zelf een inkomen had. De totale Tozo 1 uitkering hebt u op 1 bankrekening ontvangen. 
Maar de Tozo 1 uitkering is wel voor u en uw partner samen. De helft van de uitkering komt dan bij het inkomen van uw partner erbij. Daarom moet uw partner daar belasting over betalen. De uitkering telt ook mee voor de berekening van de heffingskorting op het totale inkomen van uw partner.

Hoe komt het dat ik of mijn partner misschien belasting moet nabetalen? Of dat ik of mijn partner minder terugkrijg?

Wij betalen loonbelasting over uw Tozo-uitkering. Daarbij rekenen wij de algemene heffingskorting mee. Dit is een korting op die loonbelasting. Daardoor houdt u meer uitkering over. Hebt u of heeft uw partner een inkomen uit loondienst? En hebt u of heeft uw partner daarvoor loonheffingskorting gekregen? Dan kan het zijn dat de loonheffingskorting een keer teveel is toegepast. Er is dan te weinig loonbelasting over uw totale inkomen of het totale inkomen van uw partner betaald. Deze belasting betaalt u dan achteraf. U hoort dit van de Belastingdienst na uw belastingaangifte.

Corona noodfonds ondernemers Noordwijk

De gemeente Noordwijk biedt ondernemers binnen de gemeente Noordwijk noodsteun in de vorm van een financieel vangnet tijdens de COVID-19 crisis als sprake is van een acute (financiële) noodsituatie bij een onderneming, waardoor voortbestaan in gevaar komt of op korte termijn dreigt te komen. Wilt u meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag? Ga naar de website van de Gemeente Noordwijk

 


Tip: houd onze website en Facebookpagina in de gaten.