De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vanwege het Coronavirus heeft het Kabinet extra maatregelen genomen voor ondernemers/zzp'ers. Eén van die maatregelen is dat ondernemers/zzp'ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau.

Voor de ondernemers/zzp'ers van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen voeren wij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. We doen er alles aan om uw uitkering zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken over te maken.

Verlenging Tozo vanaf 1 juni 2020

Gebaseerd op de informatie van 20 mei 2020.

Het Kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd met drie maanden. Bij de huidige Tozo regeling die ondernemers tot en met 31 mei 2020 kunnen aanvragen telt het inkomen van de partner niet mee. Bij de verlenging vanaf 1 juni 2020 telt het inkomen van de partner wel mee.

We verwachten in de week van 1 juni meer duidelijkheid over de formele regeling vanaf 1 juni 2020. Daarna vindt u hier het aanvraagformulier voor Tozo aanvragen vanaf 1 juni 2020.

Aanvraagformulier Tozo

Voordat u begint met uw aanvraag, bekijk het stappenplan. En dien vervolgens uw aanvraag in.

Let op! Aanvragen voor de verlenging van de Tozo vanaf 1 juni 2020 kunnen niet vóór 1 juni 2020 worden gedaan.

Inkomsten- en mutatieformulier Tozo

Belangrijk om te weten voordat u het Inkomstenformulier invult.
U kunt dit inkomstenformulier pas invullen als u van ons per e-mail via geenantwoord@isdbollenstreek.nl een bericht hebt ontvangen dat uw aanvraag formeel is toegekend en dat u het inkomstenformulier voor uw uitkering over april kunt invullen. 

Hebt u die mail nog niet ontvangen?
Dan kunt u het formulier invullen, maar kunnen wij uw gegevens niet verwerken en uw uitkering niet betalen. We adviseren u te wachten tot wij u de mail hebben gestuurd. 

We krijgen veel vragen binnen over wanneer we betalen. We begrijpen dat u dit graag wilt weten. We zijn hard bezig om al die aanvragen snel te behandelen. Ons streven is om binnen een week nadat uw aanvraag bij ons binnen is een voorschot te betalen. U kunt ons helpen door ons niet dagelijks te bellen of er al meer bekend is. Dan hebben wij meer tijd voor de afhandeling van alle aanvragen. Hartelijk dank voor uw begrip.

Waarschuwing! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Lees meer hierover in het artikel "Let op voor de tussenpersonen bij Tozo aanvraag".

Veelgestelde vragen rondom de Tozo

We krijgen dagelijks veel vragen en telefoontjes. We begrijpen dat u veel vragen hebt en snel duidelijkheid wilt hebben over de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 

Aan onderstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen. Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de situatie van 4 mei 2020.

Toelichting nodig

De Tozo is gepubliceerd in de Staatscourant en dat betekent dat de regeling vanaf nu formeel en juridisch is vastgesteld. Op basis van de definitieve regeling van het Rijk is het verplicht dat u in uw aanvraag, naast de getekende verklaring dat uw bedrijf als gevolg van de Coronavirus is geraakt, ook een toelichting hierop geeft. 

Voor aanvragen die voor 22 april 2020 bij de ISD zijn ingediend was dit nog niet bekend. Om een definitief besluit op uw aanvraag te kunnen nemen hebben wij deze toelichting wel van u nodig. Anders kunnen wij u voor april en mei ook geen inkomstenformulier sturen en uw mogelijke uitkering over april en mei niet aan u over maken. Op onze website staat het toelichtingsformulier dat u ter aanvulling op uw aanvraag nog moet invullen. Wij voegen het ingevulde formulier toe aan uw formele aanvraag. 

Hebt u al een aanvraag ingediend? Dan krijgt u 22 april 2020 van ons ook een e-mail met een link naar dit toelichtingsformulier. Voor aanvragen vanaf 22 april 2020 is het aanvraagformulier aangepast en kunt u in het aanvraagformulier meteen uw toelichting geven. 

Wanneer gaat de regeling in?

De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Welke hulp biedt de ISD Bollenstreek?

 1. Op basis van de regeling biedt de ISD Bollenstreek u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Ook is er geen vermogens- en partnertoets. Dit is gebaseerd op de regels van het Rijk.  
 2. Daarnaast kunt u een lening krijgen voor een bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,-. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Het rentepercentage is 2% en lager dan het bij de Bbz gehanteerde percentage van 8%.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u ervan uitgaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen. 

Update 22 april 2020

U kunt tot en met 31 mei 2020 en voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden een aanvraag indienen. Dit kan uitsluitend gaan over de periode van maart tot en met augustus 2020. U kunt dit met terugwerkende kracht aanvragen per maart 2020. 

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

U kunt terecht bij de ISD Bollenstreek als u inwoner bent van de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen. Aangezien de regeling met terugwerkende kracht ingaat per 1 maart 2020, is het niet nodig dat u zich direct bij ons meldt. Via Aanvraag indienen komt u bij het aanvraagformulier

Welke informatie moet ik aanleveren bij de ISD Bollenstreek?

Op onze website staat een stappenplan. Daarin staat welke informatie u nodig hebt om uw aanvraag in te dienen.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

We streven ernaar om u binnen een week nadat wij uw aanvraag digitaal hebben ontvangen een voorschot te betalen, tenzij blijkt dat uw inkomsten hoger zijn dan de voorwaarden. Een formeel besluit volgt later. 

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van het huishouden.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit is gebaseerd op de kennis en informatie die we nu hebben.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal nemen we  de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting op.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een rentepercentage van 2%.

Voor wie geldt deze tijdelijke regeling?

De regeling is gemaakt voor gevestigde zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in de knel komen door de Coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers en zzp’ers, om zich alleen in die situatie zich te melden. Zo voorkomen we een onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 
De volgende specifieke eisen zijn bekend:

 • Gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. 
 • Woonachtig in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen, als u aanvullende inkomensondersteuning vraagt bij de ISD Bollenstreek.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep moet worden uitgeoefend in Nederland.
 • Voldoet aan de wettelijke vereisten voor uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan bij de KvK.
 • Is voor 17 maart 2020 (was eerst voor 1 januari 2020) gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat betekent minimaal 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Update 4 mei 2020

De regeling is vanaf 1 mei 2020 uitgebreid met de doelgroep AOW-ers. Dit betekent dat AOW-ers die voldoen aan de voorwaarden een bedrijfskapitaal kunnen aanvragen. AOW-ers komen niet in aanmerking voor levensonderhoud. Vanaf 6 mei 2020 is het aanvraagformulier op onze website hierop aangepast.

Al digitaal een aanmelding ingediend? 

Vanaf 29 maart 2020 staat het formele aanvraagformulier op onze website. Hebt u daarvoor digitaal al het aanmeldingsformulier ingestuurd? Dan hebt u van ons op 29 maart 2020 persoonlijk een e-mail ontvangen. Daarin staat dat uw aanmelding niet voldoende is en dat u ook een formele aanvraag moet indienen. Zonder een definitieve aanvraag kunnen wij geen bedrag overmaken en geen besluit nemen.

Hebt u een aanmelding op papier gedaan?

U krijgt dan per post een papieren aanvraagformulier van ons. Dat geldt alleen als u zich ook met een papieren meldingsformulier hebt gemeld bij de ISD Bollenstreek.

Is uw aanmelding voor niets geweest? 

Uw aanmelding is zeker niet voor niets geweest. Op basis van uw aanmelding hebben wij uw gegevens als in ons systeem gezet, kunnen wij u van relevante informatie voorzien en kunnen we uw definitieve aanvraag sneller afhandelen.   

Wel een melding gedaan, maar dient u geen aanvraag in? 

Hebt u wel een aanmelding bij de ISD gedaan, maar dient u binnen twee weken nadat wij u de link met het aanvraagformulier hebben toegestuurd geen aanvraag in? Dan gaan wij ervanuit dat u op basis van de informatie over de regeling alsnog geen aanspraak wilt maken op deze regeling. We halen uw aanmelding dan uit ons systeem. Als uw situatie wijzigt kunt u later altijd nog een aanvraag indienen. 

Hoe kunt u uw aanvraag intrekken?

Hebt u een definitieve aanvraag ingediend en wilt u deze intrekken? Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@isdbollenstreek.nl. Graag in uw mail uw naam met BSN vermelden.

Kan ik de periode van mijn aanvraag aanpassen? 

Update 30 april 2020

U kunt voor een periode van drie aaneengesloten maanden een uitkering aanvragen. Als u over de eerste maand van uw aanvraag een voorschot hebt ontvangen, kunt u de periode van de drie aaneengesloten maanden niet meer wijzigen. Hebt u nog geen voorschot/formeel besluit van ons ontvangen? Dan kunt u de ingangsdatum van de drie aaneengesloten maanden nog aanpassen. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar info@isdbollenstreek.nl.

Hoe weet ik dat de ISD mijn aanvraag heeft ontvangen?

Na het indienen van uw aanvraag krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. We adviseren u de datum en tijdstip van uw aanvraag te noteren.  

Vanwege het groot aantal aanvragen kan het zijn dat de bevestiging bij u niet aankomt, omdat de bevestiging als spam wordt gezien. U kunt aan het eind van het aanvraagproces uw aanvraag zelf downloaden. Wilt u toch weten of wij uw aanvraag hebben ontvangen, dan kunt u e-mail sturen naar info@isdbollenstreek.nl. Naast datum/tijdstip adviseren we ook uw BSN door te geven.

Wanneer toekenning en betaling bekend?

We begrijpen dat u dit snel wilt weten. Wij hebben ruim 2200 aanmeldingen ontvangen. We zijn hard bezig met de voorbereiding om de definitieve aanvragen die binnenkomen uit te voeren. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan streven we ernaar om binnen een week nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een voorschot aan u over te maken. Een formeel besluit volgt later.

We hebben afgelopen week bijna 1500 definitieve aanvragen ontvangen. We doen ons uiterste best om deze snel en zorgvuldig te verwerken. We willen aanvragers die recht hebben op de regeling en op een voorschot over de maand maart snel betalen. De wettelijke termijn is hiervoor vier weken en ons streven is om binnen één week dit voorschot te betalen. Dit betekent niet dat wij binnen één week voor iedereen die recht op een voorschot heeft dat kunnen garanderen. De regeling is ook voor ons nieuw en ook wij hebben soms eerst duidelijkheid over bepaalde vragen nodig. Daarnaast kunnen we de aanvragen niet altijd direct afhandelen omdat we regelmatig aanvullende informatie nodig hebben.

Hebt u binnen een week nog geen reactie/voorschot gehad? 
Ondanks onze extra inzet is het niet helemaal gelukt om iedereen die op 29 en 30 maart 2020 een aanvraag heeft ingediend binnen één week duidelijkheid te geven over een voorschot over de maand maart 2020. Ondernemers die op 29 en 30 maart 2020 een aanvraag hebben ingediend en waarvan wij 6 april 2020 nog niet weten of zij recht hebben op een voorschot voor levensonderhoud, krijgen 7 april 2020 een mail van ons met meer informatie. Voor de aanvragen van 31 maart en 1 april 2020 sturen we op 8 april 2020 een mail en voor de aanvragen van 2 en 3 april op 9 april 2020. Dit doen we alleen als we na een week nog geen duidelijkheid hebben of u recht hebt op een voorschot over de maand maart 2020.

Update 22 april 2020

Voor de aanvragen vanaf 4 april 2020 verwachten wij u binnen een week een voorschot over maart te betalen als u daarvoor in aanmerking komt. Over de maand april betalen wij u het bedrag waar u recht op hebt pas begin mei 2020.

Komt u wel in aanmerking?
Als u over de maand maart 2020 in aanmerking komt voor een uitkering levensonderhoud, dan ziet u op uw bankafschrift  een voorschotbedrag staan. Dit voorschot is gelijk aan het bedrag waarop uw recht hebt over de maand maart 2020. Een formeel besluit van ons krijgt u later. Eind april en eind mei 2020 krijgt u van ons een formulier om uw eventuele inkomsten over april en mei op te geven. Hebt u dan ook recht op een bijstandsuitkering voor levensonderhoud? Dan is ons streven om begin mei het bedrag over april en begin juni over mei te betalen.  
 
Komt u voor maart niet in aanmerking?
Als u voor de maand maart 2020 niet in aanmerking komt voor een uitkering levensonderhoud, omdat uw inkomen over de maand maart te hoog is, dan krijgt u van ons een algemene mail hierover. Een formeel besluit van ons krijgt u later. Eind april en eind mei 2020 krijgt u van ons een formulier om uw eventuele inkomsten over april en mei op te geven. Mogelijk komt u voor die maanden wel in aanmerking op een bijstandsuitkering voor levensonderhoud. Hebt u dan wel recht? Dan is ons streven om begin mei het bedrag over april en begin juni over mei te betalen.  

Omdat u over de maand maart teveel inkomsten hebt, behandelen we uw aanvraag vanaf 1 april 2020. We kijken dan of u voor de maanden april, mei en juni 2020 in aanmerking komt.    Eind april, eind mei en eind juni 2020 krijgt u van ons een formulier om uw eventuele inkomsten over april, mei en juni op te geven. Hebt u dan wel recht? Dan is ons streven om begin mei het bedrag over april en begin juni over mei en begin juli over juni te betalen.  

Wat betekent een voorschot van de ISD?

Bij het behandelen van uw aanvraag hebben wij meteen gekeken of u recht hebt en op welke bedrag. Het voorschot dat u hebt gehad is gelijk aan het bedrag waarop u naar  aanleiding van ons onderzoek en de bij ons bekende informatie recht op hebt. Een formeel besluit krijgt u later van ons.    

Wanneer toekenning bedrijfskapitaal bekend?

We kunnen op dit moment over uw aanvraag bedrijfskapitaal nog geen besluit nemen, omdat we op aanvullende informatie van het Rijk wachten. Zodra wij deze informatie hebben dan nemen wij contact met u op. 

Update 22 april 2020

De formele regeling is bekend geworden en is formeel gepubliceerd in de Staatscourant. We kijken wat dit betekent voor de aanvragen die wij hebben ontvangen en welke extra informatie wij mogelijk nog van u nodig hebben. We verwachten binnen een paar dagen hier duidelijkheid over te hebben. Daarna informeren we u verder.

Geldt het inkomen van mijn partner ook mee?

Het inkomen van uw partner geldt niet mee. Partneralimentatie valt wel onder uw inkomen.  

Bent u allebei ondernemer/zzp'er? 

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen! U moet wel beiden de aanvraag ondertekenen. 
(Op basis van eerdere informatie stond hier vermeld: Dan kunt u allebei een aanvraag indienen). Het bedrag dat u samen krijgt is maximaal  € 1500,-. Hebt u allebei al een aanvraag ingediend? Dan zorgen wij dat die samengevoegd worden. U hoeft geen actie te ondernemen.  

Wat verstaat u onder partner? 

Dat is de persoon met wie u samen een huishouden hebt en op hetzelfde adres woont. Het maakt niet uit of u getrouwd bent of wel/geen samenlevingscontract hebt.  

Kom ik met een nul-urencontract in aanmerking?

De vraag is of u ondernemer/zzp’er bent en of u aan de voorwaarden voldoet. Als u niet staat geschreven bij de Kamer van Koophandel en u voldoet niet aan het urencriterium, dan komt u in ieder geval niet in aanmerking.  

Welke inkomsten moet ik opgeven in het aanvraagformulier?

Het gaat om inkomsten die betrekking hebben op de maanden waarvoor u een aanvraag indient.   

Welke omzet moet ik opgeven?

Het gaat om uw netto inkomsten uit onderneming (voorheen stond hier netto omzet) over de maart 2020. Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten, rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Kan ik mijn omzet later nog aanpassen?

U kunt later nog wijzigingen doorgeven. Over de maand maart 2020 kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@isdbollenstreek.nl. Voor de maanden april en mei krijgt u van ons eind april en eind mei een formulier om uw eventuele inkomsten over de maanden april/mei op te geven.

Wat valt onder de netto inkomsten? 

Bij arbeidsinkomsten (inclusief inkomsten uit uw onderneming) gaat het om de periode waarin u gewerkt hebt en waarvoor u het inkomen ontvangt. Het gaat niet om de periode waarin u het ontvangt. U moet ook het inkomen opgeven, dat u nog tegoed hebt over de betreffende periode. Bij uitkeringen, alimentatie, studiefinanciering en onderhuur/kostgeld gaat om het om de periode waarvoor de inkomsten bestemd zijn.

Hoe zit het met mijn vaste bedrijfslasten/afschrijvingen?

Bij het opgeven van uw inkomsten moet u deze kosten wel meenemen. 
(Eerder heeft hier niet meenemen gestaan, dit is op 1 april 2020 door aanvullende informatie aangepast).

Hoe zit het met alimentatie en Kinderbijslag?

Kinderalimentatie en partneralimentatie vallen wel onder uw inkomsten, maar Kinderbijslag niet. 

Aanvraag ingediend en alsnog inkomen via een andere regeling?

Hebt u bij ISD een aanvraag ingediend en krijgt u toch vanuit bijvoorbeeld uw branchevereniging een inkomen, dan moet u dat aan de ISD doorgeven. Dat kunt u doen via info@isdbollenstreek.nl.  

Als duidelijk is dat u via de branchevereniging/Zorgverzekeringswet een vergoeding krijgt en hebt u al een aanvraag ingediend en een voorschot gehad? Dan adviseren we uw aanvraag in te trekken en het bedrag dat u hebt gehad aan ons terug te betalen. U kunt dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@isdbollenstreek.nl en graag onder vermelding van uw BSN. 

Voorschot gehad en inkomsten toch anders?

Als u van ons een voorschot hebt gehad over maart 2020 en het blijkt dat uw inkomsten over maart toch zijn gewijzigd. Dan moet u dat wel aan ons doorgeven. Wij verrekenen het teveel/te weinig ontvangen bedrag dan met uw uitkering over de maand april.

Wanneer kan ik over de maand april en mei een uitkering krijgen?

Als u voor de maand maart 2020 een aanvraag hebt ingediend, dan krijgt u eind april en eind mei van ons een formulier om uw eventuele inkomsten over de maanden april/mei op te geven. We betalen de uitkering begin van de volgende maand. Dat betekent begin mei over april en begin juni over mei. Hebt nog geen aanvraag ingediend, dan kunt u een aanvraag indienen.

Waarom moet ik aan het eind van iedere maand nog een inkomstenformulier invullen?

Update 30 april 2020

Bij het indienen van uw aanvraag hebt u opgegeven wat uw verwachte inkomsten zijn voor de komende maanden. De Tozo valt onder de uitvoering van de Participatiewet en dat betekent dat iedereen met een uitkering voor levensonderhoud aan het eind van de maand een inkomstenformulier moet invullen. Zodra wij uw inkomstenformulier hebben ontvangen betalen we binnen 1-2 werkdagen uw uitkering. Voor de uitkering over april is dat voor het eerst op 4 mei 2020 (banken werken niet op 1 mei) en voor de uitkering over mei 2020 is dat op 2 juni 2020 (1 juni is Pinksteren).

Ik heb wel een aanvraag ingediend maar nog geen bericht ontvangen dat ik het inkomstenformulier over april kan invullen. Wat is daarvan de reden? 

Update 30 april 2020

Dat kan meerdere oorzaken hebben. Als u voor 22 april 2020 een aanvraag hebt ingediend, dan hebben wij u op 22 april 2020 een mail gestuurd. Daarin staat dat u ter aanvulling op uw aanvraag nog het toelichtingsformulier moet invullen. Hebt u het toelichtingsformulier nog niet ingevuld, dan kunnen wij uw aanvraag niet formeel afhandelen en u ook geen formeel besluit geven. En u ook niet de link naar het inkomstenformulier sturen. Het kan ook zijn dat er nog vragen zijn over uw aanvraag en dat de consulent om aanvullende informatie heeft gevraagd. Als uw aanvraag compleet is dan krijgt u een formeel besluit en sturen wij u een e-mail dat u het inkomstenformulier kunt invullen.  

Hoe weet ik of de ISD mijn inkomstenformulier heeft ontvangen?

Update 30 april 2020

Als u het formulier hebt ingevuld en u hebt het formulier verstuurd, dan krijgt u meteen de vraag of u het formulier wilt downloaden. U hebt dan meteen zelf een kopie en dat is meteen uw bewijs dat u het formulier hebt ingediend.

Kan ik voor meer bedrijven een bedrijfskapitaal aanvragen? 

Dat is niet mogelijk. U mag maar voor één bedrijf een bedrijfskrediet aanvragen.

Kan mijn partner ook een bedrijfskapitaal aanvragen?

Als u beiden een eigen bedrijf hebt dan kunt u allebei voor uw eigen bedrijf een bedrijfskapitaal aanvragen.

Update 4 mei 2020

Ik ben AOW-er en ik heb een aanvraag voor levensonderhoud ingediend? Wanneer hoor ik meer?

Omdat u ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd komt u niet in aanmerking voor levensonderhoud. U krijgt van ons een formeel besluit, waarin staat dat u formeel niet in aanmerking komt. Vanaf 1 mei 2020 is de Tozo uitgebreid en kunnen AOW-ers een bedrijfskapitaal aanvragen. U kunt dat doen door een formele aanvraag in te dienen. Vanaf 6 mei 2020 is het aanvraagformulier op onze website hierop aangepast.  Deze vindt u op onze website.   

Ik ben AOW-er en ik heb een aanvraag voor bedrijfskapitaal ingediend? Wat is de status van mijn aanvraag?

Op 1 mei 2020 is bekend geworden dat de Tozo is uitgebreid en dat AOW-ers wel in aanmerking komen voor een bedrijfskapitaal als ze voldoen aan de voorwaarden. Hebt u een bedrijfskapitaal aangevraagd bij de ISD Bollenstreek? Dan hoeft u geen actie te ondernemer. U krijgt van ons een reactie op uw aanvraag.      

Ik ben AOW-er en hoe kan ik een bedrijfskapitaal aanvragen? 

U kunt dat doen door een formele aanvraag voor de Tozo in te dienen. Dit aanvraagformulier vindt u op onze website.  Vanaf 6 mei 2020 is het aangepaste aanvraagformulier op onze website beschikbaar.      

Ik ben AOW-er en ik heb een inkomen onder het sociaal minimum. Waar kan ik dan terecht voor een (aanvullende) uitkering?   

Hebt u geen of geen volledige AOW? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De AIO vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Voor meer informatie over de AIO kunt u terecht bij de SVB.

Waar vind ik meer informatie over maatregelen en voorzieningen voor ondernemers en zzp’ers?

U kunt op verschillende websites meer informatie vinden over de maatregelen en voorzieningen rondom het coronavirus. Wij raden u aan om ook de website van de Kamer van Koophandel in de gaten te houden voor de meest recente informatie. 

Hier volgen drie websites, waar u informatie kunt vinden:


Advies: houd onze website en Facebookpagina in de gaten.