Hebt u vragen over uw eigen bijdrage Wmo 2020?

Voor de meeste voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Het CAK int deze eigen bijdrage en stuurt u daarover de factuur.

Eigen bijdrage Wmo over 2020

Over het jaar 2020 heeft het CAK tot augustus 2020 nog geen eigen bijdrage geïnd. U hebt daarover van de ISD en het CAK informatie ontvangen als u een voorziening Wmo hebt. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

We krijgen signalen dat het CAK telefonisch lastig bereikbaar is en dat de reactie op schriftelijke vragen langer duurt dan normaal. We kunnen helaas niet de vragen van het CAK beantwoorden. 

Hieronder staat voor welke vragen u echt bij het CAK terecht kunt en voor welke bij de ISD. 

U bent jonger dan 18 jaar?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U hebt mogelijk wel de algemene brief ontvangen, maar u krijgt geen factuur. Krijgt u wel een factuur? Neemt u dan contact op met de ISD. 
(Voor een woningaanpassing kan een gemeente een eigen bijdrage vragen.)

Factuur voor voorziening algemene ruimte ontvangen?  

Hebt u een brief/factuur ontvangen voor een voorziening in een algemene ruimte zoals een elektrische deuropener? Neemt u dan contact op met de ISD. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. 

Factuur al betaald in 2020?

U betaalt uw eigen bijdrage altijd achteraf. Het kan zijn dat u in 2020 wel aan het CAK hebt betaald, maar dat uw factuur betrekking had op uw eigen bijdrage over een periode uit 2019. Op de factuur van het CAK staat de periode vermeld.

Uw voorziening/hulp is gestopt en factuur ontvangen?  

Maakt u geen gebruik meer van uw voorziening/is uw hulp gestopt? En krijgt u toch een factuur voor de eigen bijdrage over een periode dat u de voorziening/hulp niet meer had? Neemt u dan contact op met de ISD.  

Hebt u en uw partner allebei een factuur van € 19,- ontvangen? 

U betaalt samen maximaal € 19,- per maand. Hebt u allebei een factuur ontvangen? Neemt u dan contact op met het CAK?  

Vragen over de hoogte van uw factuur?

Voor vragen over de hoogte van uw factuur kunt u contact opnemen met het CAK.

Vragen over een betalingsregeling? 

Voor vragen over een betalingsregeling en het betalen van uw factuur kunt u contact opnemen met het CAK.

Contact en veel gestelde vragen van het CAK

Op de website van het CAK vindt u de meest gestelde vragen over de eigen bijdrage 2020.  Algemene informatie en contactgegevens vindt u op www.hetcak.nl