Tozo uitgebreid voor AOW-gerechtigden

Vanaf 6 mei 2020 kunnen zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd via de Tozo een bedrijfskapitaal aanvragen tegen een rentepercentage van 2%.

Meer informatie en hoe aanvragen?

Op onze website vindt u meer informatie over de Tozo en vanaf wanneer pensioengerechtigden een aanvraag kunnen indienen. U vindt daar ook de meest gestelde vragen met antwoorden. 

Bent u AOW-er en hebt u een aanvraag voor levensonderhoud ingediend? 

Omdat u ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd komt u niet in aanmerking voor levensonderhoud. U krijgt van ons een formeel besluit, waarin staat dat u formeel niet in aanmerking komt. Vanaf 1 mei 2020 is de Tozo uitgebreid en kunnen AOW-ers een bedrijfskapitaal aanvragen. U kunt dat doen door een formele aanvraag in te dienen. Vanaf 6 mei 2020 is het aanvraagformulier op onze website hierop aangepast.  Deze vindt u op onze website.   

Bent u AOW-er en hebt u een aanvraag voor bedrijfskapitaal ingediend?

Dan hoeft u geen actie te ondernemer. U krijgt van ons een reactie op uw aanvraag.      

Bent u AOW-er en hebt u een inkomen onder het sociaal minimum?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De AIO vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Voor meer informatie over de AIO kunt u terecht bij de SVB. De SVB voert deze regeling uit.