Verlenging Tozo vanaf 1 juni 2020

Het Kabinet heeft besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) te verlengen.

Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep maximaal 4 maanden aan tot het sociaal minimum. De Tozo tot en met 31 mei 2020 noemen we Tozo 1 en de verlengde vanaf 1 juni 2020 Tozo 2.  

U kunt van Tozo 2 gebruik maken als u voldoet aan de voorwaarden. Dat geldt voor ondernemers die al gebruik maken van Tozo 1, maar ook voor ondernemers die hier nog geen gebruik van maken.  

Hieronder vindt u meer informatie over Tozo 2 en hoe u die kunt aanvragen.  

Wanneer kan Tozo 2 ingaan? 

U kunt voor maximaal vier maanden Tozo 2 aanvragen. Tozo 2 kan ingaan vanaf de 1e  van de maand na afloop van uw huidige recht op Tozo 1.
 
Voorbeelden
Loopt uw Tozo 1-uitkering door tot en met 31 mei 2020? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juni 2020. 
Loopt uw Tozo 1-uitkering door tot en met 30 juni 2020? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juli 2020. 

Hoe lang duurt de verlenging/Tozo 2? 

De verlenging van de Tozo-uitkering (Tozo 2) loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling dat deze verlengde uitkering aansluit op de 1e  periode van uw Tozo 1-uitkering. Dit kan op z’n vroegst vanaf 1 juni 2020 en voor maximaal 4 maanden. Dat betekent tot uiterlijk 30 september 2020.  

Voorbeelden
Loopt uw huidige Tozo 1-uitkering door tot en met 30 juni 2020? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september). 
Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 een Tozo 1-uitkering? Dan duurt de verlenging maximaal één maand (september). 

Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen? 

De meeste voorwaarden die golden voor de Tozo 1 vanaf maart 2020 gelden nu ook, met uitzondering van onderstaande informatie.

 • Bij Tozo 2 vanaf 1 juni 2020 telt het inkomen van uw (eventuele) partner ook mee. 
 • De gemeente kan in het aanvraagformulier aanvullende gegevens opvragen.
 • Voor de lening bedrijfskapitaal geldt dat u bij Tozo 2 moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor een lening bedrijfskapitaal.

Inkomen van uw partner 
Hebt u een partner? Dan telt voor de Tozo 2-uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Ook kinder- en partneralimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften zijn inkomen. 

Hebt u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo 2-uitkering en hoeft u geen aanvraag te doen. Hebt u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan hebt u wel recht op de Tozo 2. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

Wat verstaan we onder uw partner? 

 • U bent getrouwd of geregistreerd partners. 
 • U op hetzelfde adres woont en
  Samen een huishouden hebt;
  Ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  Samen een kind hebt;
  U het kind van uw partner hebt erkend of uw partner uw kind;
  Of ergens anders als partners geregistreerd staat, zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering. 

Hoe hoog zijn de bijstandsnormen op 1 juni 2020 en vanaf 1 juli 2020

Leefsituatie Netto inkomsten per maand inclusief vakantietoeslag
1 juni 2020          1 juli 2020
Gehuwden en samenwonenden:  
Beide partners van 21 jaar tot AOW- leeftijd € 1.503,31             € 1.512,90
Eén partner 21 tot AOW- leeftijd en 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42             € 1.606,88
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en wel kinderen € 1.312,10             € 1.320,47
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en geen kinderen € 1.011,44             € 1.017,89
Van 18-21 jaar, wel kinderen €    820,22             €    825,46
Van 18-21 jaar, geen kinderen €    519,56             €    522,88
Alleenstaande en alleenstaande ouders:  
Van 21 tot AOW-leeftijd € 1.052,32             € 1.059,03
Van 18 tot 21 jaar €    259,78             €    261,44

 

Hoe kunt u de verlenging van de Tozo 1 aanvragen? 

U kunt de verlenging van de Tozo 1 aanvragen met het aanvraagformulier Tozo 2 dat vanaf 5 juni 2020 op onze "Tozo" pagina staat. U krijgt de verlenging van de uitkering Tozo 1 niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie ook anders kan zijn. Daarom bekijken we of u recht hebt op de verlengde Tozo-uitkering. U hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen. 

Inkomsten- en mutatieformulier invullen

De Tozo valt onder de uitvoering van de Participatiewet en dat betekent dat iedereen met een uitkering voor levensonderhoud aan het eind van de maand een inkomstenformulier moet invullen.  De ISD stuurt u aan het eind van ieder maand een bericht dat u het Inkomstenformulier kunt invullen. Daarna betaalt de ISD uw uitkering over die maand.

Voorbeeld: 
U krijgt eind juni 2020 een mail dat u het inkomstenformulier over juni 2020 kunt invullen met een link naar dat inkomstenformulier. De ISD betaalt begin juli uw uitkering over juni 2020.  

Hebt u nog geen Tozo-uitkering?

Als u voor 1 juni 2020 nog geen Tozo-uitkering hebt aangevraagd. Dan kunt u vanaf 1 juni 2020 deze aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden. Voor u gelden dan de aangepaste voorwaarden en dat betekent dat bij de toekenning het inkomen van uw partner meetelt. U kunt de Tozo aanvragen met het aanvraagformulier Tozo 2 dat vanaf 5 juni 2020 op onze "Tozo" pagina staat. Als u voor het eerst een aanvraag indient dan vragen wij meer informatie van u dan bij een verlenging van de Tozo. Voor meer informatie over de Tozo verwijzen we u naar de meest gestelde vragen met antwoorden die op website staan.