Tijdelijke verruiming Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen ondernemers die nog extra ondersteuning nodig hebben het tijdelijk Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

Ondernemers die nog steeds financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober 2021 een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, afgekort het Bbz. Het kabinet heeft besloten om deze regeling te verlengen tot april 2022.

Wat houdt de Bbz-regeling in?

De Bbz-regeling biedt 2 mogelijkheden:

  • Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven, dan kunt u een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen.
  • Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen.
Tijdelijk soepele voorwaarden voor het Bbz

Het kan zijn dat u al eens hebt gehoord van het Bbz. De regeling is niet nieuw en is vanaf 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 tijdelijk versoepeld ten aanzien van de uitkering voor levensonderhoud. Zo wordt het aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk en komt de vermogenstoets te vervallen. Ook stellen wij uw inkomen en de hoogte van deze uitkering per kalendermaand vast (in plaats van per boekjaar, zoals gebruikelijk is in het Bbz). 

Met terugwerkende kracht aanvragen kan tot maximaal 2 maanden.  

Voorbeeld: als u 20 maart 2022 een aanvraag doet, dan kunt u vanaf 1 februari 2022 in aanmerking komen.  

Houdt u er rekening mee dat wij, om te beoordelen of u in aanmerking komt voor het Bbz, moeten onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is. Ook geldt bij het Bbz de kostendelersnorm. Dat betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen, wij uw bijstandsuitkering daarop aanpassen. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

De levensvatbaarheid van uw bedrijf

Om in aanmerking te komen voor het Bbz, moeten wij wel vanaf 1 oktober 2021 onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat u na de financiële ondersteuning door de ISD Bollenstreek weer voldoende inkomsten uit het bedrijf kunt halen om van te kunnen leven. We vragen u met bewijsstukken aan te tonen dat uw bedrijf nog levensvatbaar is door in ieder geval de jaarrekening van 2019 in te leveren. Of een ondernemersplan als u na 2019 bent gestart met uw bedrijf. 

Wanneer komt u in aanmerking?

Wilt u voor deze tijdelijke regeling in aanmerking komen omdat uw inkomen (inclusief van uw partner) minder is dan de bijstandsnorm? 
Dan kunt u een gesprek aanvragen met een consulent Bbz. Tijdens dat gesprek krijgt u meer informatie over de mogelijkheden en of deze tijdelijke regeling op uw situatie van toepassing kan zijn.
Als dat het geval is, krijgt u meteen het aanvraagformulier mee.  

Afspraak maken

U kunt dat telefonisch doen via (0800) 95 67 000 of door een e-mail te sturen naar bbz@isdbollenstreek.nl.
Vanwege de drukte heeft per e-mail onze voorkeur. 

Meer informatie?

Meer informatie over de algmene Bbz regeling? Bekijk de pagina "Besluit bijstandsverlening zelfstandigen". Of kijk op www.krijgikbbz.nl voor meer informatie.