Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 11 juni 2019

Datum: dinsdag 11 juni 2019
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 2)

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Vaststelling van de agenda
5. Notulen van de vergadering van 13 mei 2019
6. Voorbereiden van het overleg met het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek
7. Werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad; stand van zaken
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten die via de ISD Bollenstreek een uitkering PW krijgen. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 11 juni 2019 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl