Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 15 april 2019

Datum: maandag 15 april 2019
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen en verzonden stukken
 4. Vaststelling van de agenda
 5. Notulen van de vergadering van 18 maart 2019
 6. Werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad; stand van zaken
 7. Actualiseren van het Plan van Aanpak van de Cliëntenraad
 8. Aanpassen van het vergaderrooster 2019
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 18 januari 2019 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl