Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 21 januari 2019

Datum: maandag 21 januari 2019
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen en verzonden stukken
  4. Vaststelling van de agenda
  5. Notulen van de vergadering van 14 december 2018
  6. Werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad
  7. Voorbereiden van het overleg met het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 21 januari 2019 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl