Cliëntenraad van 18 november 2019

Hier vindt u de agenda voor de openbare vergadering Cliëntenraad.

Datum: maandag 18 november 2019 
Aanvang: 12.15 uur 
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)

1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Ingekomen en verzonden stukken
4.    Vaststelling van de agenda
5.    Notulen van de vergadering van 14 oktober 2019 
6.    Adviesaanvraag Verordening POB/IP plus toelichting
7.    Vaststelling vergaderrooster 2020
8.    Wat verder ter tafel komt
9.    Rondvraag
10.    Afsluiting 

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten die via de ISD Bollenstreek een uitkering PW krijgen. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 18 november 2019 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl.