Werk

Werk

Het uitgangspunt van de Participatiewet is: ‘werk boven inkomen’. De ISD gaat ervan uit dat een bijstandsuitkering in de meeste situaties tijdelijk is – een overbrugging naar werk. Wij zoeken samen met onder meer het UWV, het Servicepunt Werk en opleidingsinstituten naar mogelijkheden om u aan passend werk te helpen als u werkzoekend bent. Zodat u zo snel mogelijk (weer) in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien.

  • Re-integratie

    Werk_mini Als u een aanvraag voor een PW-uitkering hebt gedaan dan begint u direct aan het re-integratietraject. Dit is het traject om u weer aan werk te helpen.

  • Wet inburgering

    Werk_mini Een praatje maken met de buren, werk vinden, naar de dokter gaan of een studie volgen. Het is allemaal gemakkelijker als u goed Nederlands spreekt en bent ingeburgerd.

  • Wet kinderopvang

    Werk_mini Vanaf 1 januari 2013 betaalt de Belastingdienst de hele kinderopvangtoeslag in één bedrag en krijgt u geen vergoeding meer van de ISD.

Folders en formulieren

Alle up-to-date folders en formulieren van de ISD Bollenstreek.

Verordeningen en regelingen

Alle up-to-date verordeningen en regelingen van de ISD Bollenstreek.