Toegankelijkheidsverklaring

In de toegankelijkheidsverklaring van de ISD Bollenstreek leest u in hoeverre de website van de ISD voldoet aan de eisen en welke maatregelen wij nemen om te zorgen voor een toegankelijke website.

De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3 juni 2021.

De ISD Bollenstreek streeft ernaar om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Logius op het niveau AA en de Europese norm EN 301 549. Wij vinden het belangrijk om te voldoen aan deze standaard omdat het onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk maakt voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website:
https://www.isdbollenstreek.nl

Status toegankelijkheidslabel van ISD Bollenstreek. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Rapport toegankelijkheid

Op 26 april 2021 is er een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk het uitgebreide rapport.

Toegankelijk

  • De content pagina’s van de ISD Bollenstreek voldoen aan de toegankelijkheidseisen. 
  • De website is voorzien van een Readspeaker die de tekst kan voorlezen.
  • De website biedt de mogelijkheid om het contrast aan te passen voor een betere leesbaarheid.

Bekende problemen

  • De ISD Bollenstreek maakt gebruik van PDF folders en formulieren met een beperkte toegankelijkheid. Deze formulieren zijn bedoeld om thuis te printen en per post op te sturen of mee te nemen naar het loket van uw gemeente. Wij willen voor de PDF documenten ook digitale versies beschikbaar maken, zodat beide opties gebruikt kunnen worden.

Vragen of problemen?

Komt u een toegankelijkheidsprobleem tegen op deze website? Geef het dan aan ons door. U kunt mailen naar info@isdbollenstreek.nl. Vermeld in uw bericht ook de link van de webpagina waar u het probleem bent tegen gekomen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de toegankelijkheid van een website. Kijk op de website Digitoegankelijk.nl