Toegankelijkheidsverklaring

In de toegankelijkheidsverklaring van de ISD Bollenstreek leest u in hoeverre de website van de ISD voldoet aan de eisen en welke maatregelen wij nemen om te zorgen voor een toegankelijke website.

De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17 september 2020.

De ISD Bollenstreek streeft ernaar om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Logius op het niveau AA en de Europese norm EN 301 549. Wij vinden het belangrijk om te voldoen aan deze standaard omdat het onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk maakt voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website:
https://www.isdbollenstreek.nl

Het toegankelijkheidslabel van ISD Bollenstreek. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijk

 • De content pagina’s van de ISD Bollenstreek voldoen aan de toegankelijkheidseisen. 
 • De website is voorzien van een Readspeaker die de tekst kan voorlezen.
 • De website biedt de mogelijkheid om het contrast aan te passen voor een betere leesbaarheid.

Bekende problemen

 • De ISD Bollenstreek maakt gebruik van PDF folders en formulieren met een beperkte toegankelijkheid. Deze formulieren zijn bedoeld om thuis te printen en per post op te sturen of mee te nemen naar het loket van uw gemeente. Wij willen voor de PDF documenten ook digitale versies beschikbaar maken, zodat beide opties gebruikt kunnen worden.
 • Enkele afbeeldingen zijn nog niet voorzien van een ALT-tekst.

Aanpak voor betere toegankelijkheid

Wij zetten ons actief in om de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Interne controle voor publicatie
  De contentmanager controleert voor publicatie de content op toegankelijkheid, mede met een toegankelijkheidstool.
 • Automatisch toetsen
  De contentmanager toetst de content op www.isdbollenstreek.nl met de automatische tool AChecker
 • Technische verbeteringen
  Wij bespreken onze technische bevindingen met de leverancier, zodat de website technisch kan worden geoptimaliseerd. 
 • Training medewerkers
  De communicatiemedewerkers hebben toegankelijkheidstrainingen gevolgd.
 • Periodieke controle/toetsing
  Wij laten onze website toetsen door onafhankelijke toegankelijkheidsexperts, zowel automatisch als handmatig.

Vragen of problemen?

Komt u een toegankelijkheidsprobleem tegen op deze website? Geef het dan aan ons door. U kunt mailen naar info@isdbollenstreek.nl. Vermeld in uw bericht ook de link van de webpagina waar u het probleem bent tegen gekomen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de toegankelijkheid van een website. Kijk op de website Digitoegankelijk.nl