Folders

Alle up-to-date folders van de ISD Bollenstreek vind u op deze pagina.

Bijzondere bijstand budgetbeheer en minimabeleid
Participatiewet

Besluit bijstandverlening zelfstandige

 

  • Ioaz (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige)
  • Rechten en plichten
  • Spelregelboekje
    PW (Participatiewet) en IOAZ (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige)
Schulddienstverlening
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)