Folders op papier

Hebt u de informatie liever op papier? U vindt hier alle up-to-date folders van de ISD Bollenstreek. U kunt deze zelf downloaden en/of printen.

Website - folders downloaden

Algemeen ISD

Bijzondere bijstand en budgetbeheer

Minimabeleid

Participatiewet

Besluit bijstandsverlening zelfstandige

Schulddienstverlening

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hulp bij het huishouden

Gehandicaptenparkeerkaart

Persoonsgebonden budget (pgb)