Folders

Alle up-to-date folders van de ISD Bollenstreek vind u op deze pagina.

Minimabeleid

2020

'Extra geld, meer zelfstandigheid (financiële ondersteuning voor mensen met een laag inkomen) 

Participatiewet

2020

Schulddienstverlening
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

2020

Hulp bij het huishouden

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Persoonsgebonden budget (pgb)