Aanvragen energietoeslag 2023 (deel 1) kan tot 1 mei 2023

Het Rijk stelt voor de energietoeslag 2023 extra geld beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen.

Voor 2023 bestaat de energietoeslag uit twee delen. Deel 1 is een bedrag van totaal € 500,- en voor deel 2 is de wetgeving nog niet bekend. Dat wordt naar verwachting juni 2023. Aanvragen van deel 1 kan tot 1 mei 2023.  

Welke huishoudens kunnen de energietoeslag aanvragen?

Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag deel 1 aanvragen.

  • U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
  • Uw inkomen is maximaal 130% van het sociaal minimum. En dat geldt voor de maand voorafgaand aan uw aanvraag. (voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand april 2023 aan, dan kijken we naar uw inkomen over de maand maart 2023).
  • U voert een zelfstandig huishouden, waarbij u naast woonlasten ook apart energiekosten betaalt.
  • U hebt van de ISD of andere gemeente de energietoeslag deel 1 niet ontvangen.
  • Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk.
  • U vraagt de energietoeslag deel 1 voor 1 mei 2023 aan.

Hoogte energietoeslag 2023 deel 1

De energietoeslag deel 1 is totaal € 500,- per huishouden. De ISD betaalt het bedrag in twee termijnen van € 250,-

Hoe hoog mag uw inkomen vanaf 1 januari 2023 maximaal zijn?

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 2.109,48

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.476,64

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.476,64

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 2.231,89

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.643,38

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.643,38


Telt het vermogen mee?

Uw vermogen telt niet mee.

Hoe aanvragen?

De ISD heeft hiervoor een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier staat op de website van de ISD (onder kopje minimabeleid-energietoeslag). Hiervoor hebt u een DigiD nodig.
Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Op de website vindt u ook een papieren versie.

Maatwerkbudget

Voor uitzonderlijke situaties heeft de ISD een maatwerkbudget beschikbaar om inwoners met een hoger inkomen dan 130% van het sociaal minimum en die door de hoge energielasten in de financiële problemen komen/zijn gekomen de energietoeslag toe te kennen. Het gaat hierbij om maatwerk. Op de website van de ISD Bollenstreek vindt u hierover meer informatie.

Meer informatie

Voor vragen over de energietoeslag kunt u bij de ISD terecht. Op de website van de ISD Bollenstreek vindt u ook de meest gestelde vragen en de actuele informatie.