Welke bedragen en afspraken wijzigen per 1 juli 2023?

Per 1 juli 2023 wijzigt de aflostermijn voor nieuwe schuldregelingen en is er een vrijlating van giften.

Daarnaast wijzigt per 1 juli 2023 een aantal bedragen van:

  • de Participatiewet (PW)
  • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
  • de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
  • Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
  • de Individuele Studietoeslag

De belangrijkste wijziging is dat de hoogte van de maandelijkse uitkering voor levensonderhoud wijzigt.

Hebt u een uitkering?

Als u een uitkering via de PW, IOAW, IOAZ of Bbz hebt, dan is uw uitkering over de maand juli 2023 iets hoger. De ISD betaalt begin augustus uw uitkering over de maand juli en verwerkt automatisch de nieuwe bedragen. Als u inkomen hebt, dan betalen wij als u uw inkomstenformulier van de maand juli met bewijsstukken hebt ingeleverd. U krijgt een specificatie van uw uitkering over de maand juli.

Vrijlating giften

Hebt u een uitkering via de ISD? Dan mag u vanaf 1 juli 2023 per maand een gift van € 100,- ontvangen. Dat betekent voor 12 maanden totaal € 1.200,-. U hoeft deze gift dan niet te melden bij de ISD. Dat geldt wel als uw gift hoger is dan dit bedrag.        

Verkorting aflostermijn schuldregeling

Tot 1 juli 2023 geldt bij een formele schuldregeling via de ISD een aflostermijn van totaal 36 maanden. Per 1 juli 2023 wijzigt voor nieuwe schuldregelingen de aflostermijn van 36 maanden naar 18 maanden. Voor bestaande schuldregelingen blijft de termijn van 36 maanden staan.  

Folders en nieuwe bedragen

De actuele informatie, folders en nieuwe bedragen staan vanaf 3 juli 2023 op de website van de ISD Bollenstreek.

Vragen of meer informatie?

Voor meer informatie over de nieuwe bedragen, vragen over vrijlating giften, schulddienstverlening en de folders kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.