Extra maatregelen voor de Regiotaxi

Het RIVM heeft nieuwe aanvullende maatregelen aangenomen om ook het vervoer in de Regiotaxi nog veiliger te laten verlopen. De maatregelen gaan over de mondkapjes en de bezetting van de stoelen in de taxi.

8 februari 2021: extra aanvulling 

Winterse omstandigheden

Momenteel rijdt de Regiotaxi voor wie vervoer nodig heeft. Wel is de kans groot dat uw rit vertraging heeft en u mogelijk te laat komt. Ook blijft de mogeijkheid dat het vervoer weer tijdelijk wordt gestopt als de veiligheid hierom vraagt.

Wij willen u, ook voor uw eigen veiligheid, adviseren terughoudend te zijn met het boeken van een rit: de wegen zijn lang niet overal even goed begaanbaar en de stoepen kunnen glad zijn.

Verlenging avondklok

 • Zojuist is bekend geworden dat de avondklok wordt verlengd tot 2 maart. Dit betekent dat de maatregelen om te reizen met de Regiotaxi ook nog steeds gelden. 
 • De Regiotaxi Holland Rijnland blijft vooralsnog tijdens de uren van de avondklok rijden.
 • U kunt alleen nog na 20:30 uur met de Regiotaxi reizen als u hier een geldige reden voor heeft. Deze redenen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
 • U moet dan zelf zorgen voor een ingevuld formulier ‘Eigen verklaring avondklok’. U kunt deze verkrijgen op de website van de Rijksoverheid.
 • U bent zelf aansprakelijk als u reist zonder geldige reden en loopt hiermee het risico op een boete.
 • Ritten met een vertrektijd na 20:00 uur moeten voor 19:00 uur gereserveerd worden.
 • Als u een rit met een vertrektijd na 20:00 uur wil reserveren, wijst de telefonist u erop erop dat u een geldige reden moet hebben om te reizen na 21:00 uur en dat u zelf moet zorgen voor een geldige verklaring.
 • De chauffeur hoeft ook niet te controleren of u een geldige reden heeft om te reizen en of u de ‘Eigen verklaring avondklok’ bij u heeft.
 • Heeft u al een rit gereserveerd tussen 22 januari en 9 februari met een vertrektijd na 20.00 uur, neemt u dan alstublieft contact op met de Klantenservice.
   

4 februari 2021

Medisch mondkapje

Als u behoort tot een risicogroep voor Covid-19, dient u voortaan een medisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen in de Regiotaxi.
Het RIVM rekent de volgende personen tot risicogroep: 

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar;
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met één van de volgende aandoeningen: 
  Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn.
  Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
  Mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
  Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
  Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
  Mensen die een bloedziekte hebben.
  Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstandverlagende medicijnen nemen.
  Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
  Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
  Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.
  Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirusinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  Mensen met ernstige leverziekte.
  Mensen met zeer ernstig overgewicht.
 • Geef bij uw reservering van de Regiotaxi alstublieft alvast aan of uw wel of niet tot een risicogroep behoort. 

Reizen met een begeleider
Behoort u tot één van deze risicogroepen en reist u met een begeleider? Dan moet uw begeleider ook een medisch mondkapje dragen.
Bij voorkeur is uw begeleider iemand uit uw eigen huishouding (gezin of woongroep).
  
U kunt geen mondkapje dragen
Als u geen mondkapje kunt dragen, moet u extra goed opletten om de anderhalve meter afstand tussen u en andere reizigers en de chauffeur aan te houden. 

Bezetting van de stoelen

In de taxi mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn. U mag hierbij niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaatsnemen. De plaats die een reiziger in een rolstoel inneemt wordt hierbij gezien als één zitplaats.
Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de chauffeur op.