Klanten opnieuw zeer tevreden over de ISD

I&O Research heeft voor de ISD Bollenstreek een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek was gericht op klanten Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en Schulddienstverlening. Uit het onderzoek blijkt dat de klanten voor de algehele beoordeling de ISD een 8,1 geven.

Het dagelijks bestuur en het management van de ISD zijn tevreden met de uitslag van dit onderzoek en de ambitie blijft om waar mogelijk de dienstverlening verder te verbeteren. De belangrijkste uitdaging is het verkorten van de afhandeltermijn van de aanvragen Wet maatschappelijke ondersteuning.  

Onderzoek

I&O Research heeft in juni 2023 het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een schriftelijk/digitaal onderzoek.

De vragenlijsten zijn per ISD gemeente en per onderdeel (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Schulddienstverlening) opgesteld. Op basis van een steekproef zijn 2426 klanten aangeschreven. Hiervan hebben 696 klanten de vragenlijst ingevuld, waardoor sprake is van een representatief onderzoek.  

Belangrijkste resultaten van het schriftelijk onderzoek

  • Klanten geven de ISD voor de algehele beoordeling een 8,1 (in 2021 een 7,9).
  • Klanten geven de ISD voor de algemene klantgerichtheid een 8,1 (in 2021 een 8,1).
  • Klanten zijn tevreden over de medewerkers en geven de medewerkers een 8,1 (in 2021 een 8,0).
  • Klanten Wmo geven aan dat zij minder snel geholpen worden. In 2021 gaf 76% snel geholpen te zijn en dat is gedaald naar 64%.

Resultaten

Bekijk de resultaten per gemeente.