Wmo begeleiding/dagbesteding en tijdelijk beschermd wonen LVB 18+

De ISD Bollenstreek (handelend namens de gemeenten Hillegom. Lisse, Noordwijk en Teylingen) en de gemeente Katwijk doen de inkoop van deze maatwerkvoorziening tijdelijk beschermd wonen LVB (Licht Verstandelijke Beperking) 18+ volgens de methode van bestuurlijk contracteren.

Op de subpagina's zijn alle belangrijke documenten zoals beleidsstukken, overeenkomsten en notulen van fysieke overlegtafels te vinden. Houd daarom deze pagina's in de gaten.

Begeleiding/dagbesteding

Op de website wordt de lijst met aanbieders die een of meer deelovereenkomsten hebben ondertekend gepubliceerd. Deze lijst kunt u vinden onder het kopje Deelovereenkomsten.

Digitale etalage

Voor maatwerkvoorziening begeleiding hebben de ISD Bolllenstreek en de gemeente Katwijk een zogenoemde digitale etalage opgesteld. Cliënten kunnen met behulp van de digitale etalage een keuze maken voor een aanbieder. De digitale etalage is te vinden via www.isdkatwijkbegeleiding.nl.

Uitvoering

Informatie over de iWmo-codes en CAK-codes vindt onder het kopje "Facturatie iWmo" en contactgegevens onder het kopje "Contactinformatie"

Kadernota Bollenstreek

In de kadernota Wmo 2015-2018 hebben de Bollenstreekgemeenten een beleidskader geschetst dat de koers bepaalt voor de herinrichting van maatschappelijke ondersteuning en de uitbreiding met de AWBZ-taken waar de gemeente de komende jaren verantwoordelijk voor wordt. In deze beleidsnota worden de kaders verder uitgewerkt en wordt een aantal keuzes gemaakt met betrekking tot de uitvoering.

Kadernota Katwijk

Gemeente Katwijk maakte een eigen kadernota, conform de subregionale bestuursopdracht uitbreiding Wmo Duin- en Bollenstreek.