Voorbeeld brief - Verzoek rechten van betrokkenen AVG


Voorbeeldtekst: Verzoek rechten van betrokkenen AVG


Aan ISD Bollenstreek

Tav Informatiebeveiliging en Privacy

Postbus 255

2160 AG Lisse


[woonplaats en datum]


Geachte heer, mevrouw,


U verwerkt mijn persoonsgegevens. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wil ik een beroep doen op mijn rechten.

Dit doe ik voor:


  • Het recht van inzage op grond van artikel 15 AVG

  • Het recht op verbetering (rectificatie) op grond van artikel 16 AVG

  • Het recht op verwijdering (gegevenswissing) op grond van artikel 17 AVG

  • Het recht op beperking van verwerking op grond van artikel 18 AVG

  • Het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) op grond van artikel 20 AVG

  • Het recht van bezwaar tegen verwerking op grond van artikel 21 AVG

  • Het recht op menselijke blik bij besluit (profilering) op grond van artikel 22 AVG


Mijn motivatie om hier een beroep op te doen is:

Ik ontvang graag binnen een maand een schriftelijke reactie.

Om te voorkomen dat mijn persoonsgegevens aan een verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in persoonsgegevens van anderen stuur ik een nader bewijs van mijn identiteit mee. Ik heb hierop mijn BSN en foto onleesbaar gemaakt op basis van de website

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs).


Met vriendelijke groet,


[naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]