Bestuur

Het bestuur van de ISD Bollenstreek beschikt over een algemeen- en een dagelijks bestuur en is een ambtelijke organisatie onder leiding van een directeur. U vindt hier de vergaderstukken en bijbehorende documenten.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de dienst bestaat uit leden die door de raden van de gemeenten worden aangewezen. Momenteel is iedere gemeente vertegenwoordigd door twee wethouders per gemeente.

Samenstelling Algemeen bestuur

Hillegom: De heer J. (Jan) van Rijn en de heer A. (Anne) de Jong
Lisse: Mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld en mevrouw H. (Riet) Austie-Ziengs
Noordwijk: De heer D.T.C. (Dennis) Salman en de heer R. (Roberto) ter Hark  
Teylingen: Mevrouw E.W.A. (Elsbeth) Koek en mevrouw R.G.E. (Reny) Wietsma
Secretaris: De heer R.J. (Robert) ‘t Jong, directeur van de ISD Bollenstreek

Vergaderdata 2024

Het algemeen bestuur van de ISD vergadert op de vastgestelde data. Deze vergaderingen vinden plaats bij de ISD aan de Hobahostraat 92 te Lisse. De tijden vindt u in onze agenda.

 • Donderdag 28 maart, 11.30 uur (gaat niet door)
 • Donderdag 4 juli, 11.30 uur
 • Donderdag 7 november, 09.00 uur
 • Donderdag 12 december, 11.30 uur

Vergaderstukken

2024

2023

2022

2021

2020

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de dienst is aangewezen door en uit het algemeen bestuur.

Samenstelling Dagelijks bestuur

Voorzitter: De heer D.T.C. (Dennis) Salman
Lid/plv. voorzitter: De heer J. (Jan) van Rijn 
Lid: Mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld
Lid: Mevrouw E.W.A. (Elsbeth) Koek
Secretaris: De heer R.J. (Robert) ‘t Jong, directeur van de ISD Bollenstreek

Het dagelijks bestuur van de ISD vergadert in principe iedere vier weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. U kunt wel de agenda's en verslagen inzien.

Vergaderdata 2024

 • Woensdag 24 januari
 • Donderdag 7 maart
 • Donderdag 11 april
 • Woensdag 22 mei
 • Woensdag 3 juli
 • Donderdag 29 augustus
 • Woensdag 9 oktober
 • Woensdag 20 november
 • Woensdag 18 december

Verslagen vergaderingen

Hier vindt u de verslagen en agenda's van het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek.

Jaarrekening en financiële documenten

Begroting en meerjarenraming

Jaarrekening