Bestuur

Het bestuur van de ISD Bollenstreek beschikt over een algemeen- en een dagelijks bestuur en is een ambtelijke organisatie onder leiding van een directeur. U vindt hier de vergaderstukken en bijbehorende documenten.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de dienst bestaat uit leden die door de raden van de gemeenten worden aangewezen. Momenteel is iedere gemeente vertegenwoordigd door twee wethouders per gemeente.

Samenstelling Algemeen bestuur

Hillegom: De heer J. (Jan) van Rijn en de heer A. (Anne) de Jong
Lisse: Mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld en mevrouw H. (Riet) Austie-Ziengs
Noordwijk: De heer D.T.C. (Dennis) Salman en de heer R. (Roberto) ter Hark  
Teylingen: Mevrouw E.W.A. (Elsbeth) Koek en mevrouw R.G.E. (Reny) Wietsma
Secretaris: De heer R.J. (Robert) ‘t Jong, directeur van de ISD Bollenstreek

Vergaderdata 2022

Het algemeen bestuur van de ISD vergadert op de vastgestelde data. Deze vergaderingen vinden plaats bij de ISD aan de Hobahostraat 92 te Lisse. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 16.30 uur.

 • Donderdag 10 maart 2022 (11.00 uur)
 • Maandag 23 mei 2022 (gaat niet door)
 • Maandag 27 juni 2022 (verplaatst naar 4 juli 2022 17.00 uur)
 • Donderdag 14 juli 2022 (extra AB)
 • Maandag 7 november 2022
 • Maandag 12 december 2022

Vergaderstukken

2022

2021

2020

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de dienst is aangewezen door en uit het algemeen bestuur.

Samenstelling Dagelijks bestuur

Voorzitter: De heer D.T.C. (Dennis) Salman
Lid/plv. voorzitter: De heer J. (Jan) van Rijn 
Lid: Mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld
Lid: Mevrouw E.W.A. (Elsbeth) Koek
Secretaris: De heer R.J. (Robert) ‘t Jong, directeur van de ISD Bollenstreek

Het dagelijks bestuur van de ISD vergadert in principe iedere vier weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. U kunt wel de agenda's en verslagen inzien.

Vergaderdata 2022

 • Donderdag 20 januari 2022
 • Donderdag 17 februari  2022
 • Donderdag 7 april 2022
 • Donderdag 19 mei 2022
 • Donderdag 16 juni 2022
 • Donderdag 25 augustus 2022
 • Woensdag 5 oktober 2022
 • Donderdag 17 november 2022
 • Donderdag 15 december 2022

Vergaderingen

Hier vindt u de verslagen en agenda's van het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek.

Jaarrekening en financiële documenten

Begroting en meerjarenraming

Jaarrekening