Maatschappelijke opvang

Als u dakloos bent of dreigt te worden is opvang en/of begeleiding een mogelijkheid om u te helpen. We adviseren u dit meteen te melden zodra u weet vanaf welke datum u dakloos bent/dreigt te worden. Hoe eerder u aanklopt, hoe eerder we u kunnen helpen. Mogelijk kunnen we samen zelfs voorkomen dat u uw huis kwijtraakt.

Er zijn verschillende manieren om u te helpen. Bijvoorbeeld door in te zetten op het voorkomen dat u uw huis kwijtraakt, begeleiding bij praktische, sociale en persoonlijke zaken en indien nodig tijdelijke opvang. 

Voor wie bestemd?

Maatschappelijke opvang is bedoeld voor inwoners die zonder opvang niet in staat zijn om op eigen kracht zelfstandig te wonen en om te voorkomen dat zij op straat gaan leven. Het gaat om inwoners waarvoor geen woonoplossingen zijn te vinden binnen het eigen netwerk of op alternatieve plekken.

Wat zijn de voorwaarden?
 • U hebt een legale verblijfstatus.
 • U hebt binding met de Duin- en Bollenstreek.
 • U bent dakloos of dreigt zeer binnenkort dakloos te worden. 
Vormen van maatschappelijke opvang

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt gekeken welke oplossing voor u mogelijk is. Als dat maatschappelijk opvang is, dan zijn er twee vormen mogelijk:

 • Lokale opvang
  Lokale opvangplekken zijn voor maximaal 3 maanden in te zetten voor dak- of thuisloze inwoners.
 • Specialistische maatschappelijke opvang
  Specialistische maatschappelijke opvang is voor inwoners met complexe problematiek.  
 • Gesprek met u
  Een medewerker gaat met u in gesprek en brengt samen met u  de ondersteuningsbehoefte in kaart en kijkt wat mogelijk is. Bij acute dakloosheid wordt de ondersteuningsbehoefte na plaatsing in kaart gebracht.
Waar melden?

Op werkdagen tot 17.00 uur

U kunt u melden bij Voor ieder 1 van uw woonplaats, tijdens het spreekuur van de Binnenvest of bij de ISD Bollenstreek.

De ISD Bollenstreek is op werkdagen tot 14.00 uur telefonisch bereikbaar en tot 16.00 uur wordt de e-mail van info@isdbollenstreek.nl gelezen.

Meer informatie ga naar onze "Contact" pagina.

Inloop spreekuur De Binnenvest

 • Maandag 10:00 - 12:00 uur
  Gemeentehuis Teylingen, Wilhelminalaan 25, Sassenheim
 • Dinsdag 10:00 - 12:00 uur
  Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk
 • Woensdag 10:00 - 12:00 uur
  Gemeentehuis Lisse, Heereweg 254, Lisse
 • Donderdag 10:00 - 12:00 uur
  Gemeentehuis Hillegom, Hoofdstraat 115, Hillegom
 • Vrijdag 10:00 - 12:00 uur
  Gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42, Noordwijk

Website: www.debinnenvest.nl/ik-ben-dakloos

In het weekend en op werkdagen na 16.00 uur?

U kunt u melden bij de dag- en nachtopvang Nieuwe Energie in Leiden. Dit is een plek waar u een bed kunt krijgen, kunt douchen, kleren wassen,  ’s ochtends ontbijten en ’s avonds een warme maaltijd kunt krijgen.

Het adres van de dag- en nachtopvang ​​​​Nieuwe Energie:
Papegaaisbolwerk 25, Leiden.

Zij verwijzen u de eerstvolgende werkdag door naar de juiste organisatie uit de gemeente waar u vandaan komt. Dat kan zijn Voor ieder 1, de ISD Bollenstreek of de gemeente Leiden.