Extra geld, meer zelfstandigheid. Dat wilt u toch ook?

Rondkomen met aan laag inkomen is niet makkelijk. Belangrijke dingen betalen, zoals de schoolspullen voor uw kind of het lidmaatschap van een sportvereniging is niet altijd vanzelfsprekend. De ISD en uw gemeente bieden, vanuit het minimabeleid, financiële ondersteuning voor mensen met een laag inkomen.

Misschien kunt u extra geld krijgen of zijn er regelingen waar u gebruik van kunt maken. Wij lichten er een aantal voor u uit.

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al langer van een laag inkomen en vermogen? Dan kunt u jaarlijks de individuele inkomenstoeslag aanvragen. Wij adviseren u om dit bedrag verantwoord te gebruiken voor noodzakelijke bestaanskosten.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Hebt u een laag inkomen en is het eigen vermogen beperkt? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dat betekent dat u het bedrag niet hoeft te betalen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Extra geld banner

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor kinderen is sporten heel belangrijk. Hebt u kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs? En hebt u een laag inkomen om uw kinderen te laten sporten of bijvoorbeeld een muziekinstrument te laten bespelen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Stichting Leergeld

Hebt u kinderen in het basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs? En hebt u te weinig geld om uw kinderen te laten deelnemen aan activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur of welzijn? Dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning door Stichting Leergeld Leiden en Omstreken.

Meer weten?

Wilt u weten welke regelingen er nog meer zijn? Bekijk het boekje van uw eigen gemeente.

Bekijk extra geld, meer zelfstandigheid