Individuele inkomenstoeslag

De Individuele inkomenstoeslag is bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die al langer leven van een laag inkomen en vermogen.

Direct aanvragen

Download formulier Hillegom, Lisse, Teylingen  Download formulier Noordwijk

Voor de inwoners van de gemeenten Hillegom en Noordwijk is er een minimabeleid. Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en meedoen zijn belangrijk.

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als financiële ondersteuning, voor personen die langdurig een laag inkomen hebben en geen concreet uitzicht hebben op inkomstenverbetering. Het is een vast bedrag dat u vrij kunt besteden. Wij adviseren u het bedrag te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of tandarts.

De Individuele Inkomenstoeslag bestaat vanaf 1 oktober 2020 en vervangt vanaf 1 oktober 2020 het Persoonsondersteunend budget/de Inspanningspremie. 

Voor inwoners Hillegom, Lisse en Teylingen

Wanneer komt u in aanmerking?  

U komt in aanmerking als u op het moment van uw aanvraag en de afgelopen 12 maanden aan de volgende voorwaarden voldoet.

 1. U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder en 
 2. U (en uw eventuele partner) hebt een inkomen van maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en 
 3. U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. 

Dit geldt bijvoorbeeld als: 

 • U fulltime werkt of
 • U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken of
 • U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen of
 • U een bijstandsuitkering krijgt en geen uitzicht hebt op een betaalde baan.  
 • U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 

 • U bent jonger dan 22 jaar op het moment van aanvragen.
 • U bent 22 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden een Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U hebt de afgelopen 12 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband houdt met uw arbeidsverplichtingen
Voor inwoners Noordwijk

Wanneer komt u in aanmerking?  

U komt in aanmerking als u op het moment van uw aanvraag en de afgelopen 24 maanden aan de volgende voorwaarden voldoet.

 1. U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 2. U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 24 maanden een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en 
 3. U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. 

Dit geldt bijvoorbeeld als: 

 • U fulltime werkt of
 • U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken of
 • U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen of
 • U een bijstandsuitkering krijgt en geen uitzicht hebt op een betaalde baan.  
 • U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 

 • U bent jonger dan 23 jaar of u hebt de pensioengerechtigde leeftijd op het moment van aanvragen.
 • U bent 23 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden een Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
Hoogte van de Individuele inkomenstoeslag

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar
Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen

Voor de actuele bijstandsnormen en bedragen is een aparte folder beschikbaar. De bedragen staan ook op de website onder "actuele bedragen en normen"

Hoe kan ik de Invididuele inkomenstoeslag aanvragen?

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u op ieder moment een eerste aanvraag indienen. Het formulier vindt u bovenaan deze pagina.