Wanneer hebt u recht op bijzondere bijstand?

Ik heb een laag inkomen en weinig vermogen. Voor extra uitgaven heb ik geen geld. Kan ik in aanmerking komen voor bijzondere bijstand?

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die u niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen. Vermogen is het totale saldo op uw bankrekeningen, maar ook een eigen huis of een caravan/auto.

Voor wie?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen. Dat geldt ook voor mensen met een laag salaris of bijvoorbeeld een WAJONG-uitkering of een AOW-pensioen. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders.

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand krijgen?

Bijzondere bijstand is geld dat u kunt krijgen voor bepaalde kosten die u hebt. Het gaat om zaken:

  • die u echt nodig hebt;
  • waarvoor u zelf geen geld hebt;
  • waarvoor geen uitstel mogelijk is;
  • die uit bijzondere, individuele omstandigheden voortkomen;
  • en waarvoor u bij geen enkele andere organisatie (zoals bijvoorbeeld een zorgverzekeraar) een vergoeding kunt krijgen.

Maatwerk

Bijzondere bijstand is maatwerk. Dat betekent dat wanneer u een aanvraag doet er altijd sprake is van een individuele beoordeling. U hoeft bijzondere bijstand in principe niet terug te betalen. In bepaalde situaties is het een lening. Dan moet u het geld wel terugbetalen.

Voorbeelden

Voorbeelden van bijzondere bijstand zijn advocaatkosten, de kosten van bewindvoering, curatele en mentorschap, hoge zorgkosten, kinderopvang op sociaal medische indicatie, maaltijdvoorziening en huur-/woonkostentoeslag.

Waarvoor kunt u geen bijzondere bijstand krijgen?

U krijgt geen bijzondere bijstand voor de kosten van het wettelijk eigen risico vanuit de basisverzekering. U krijgt in principe geen bijzondere bijstand voor algemeen voorkomende kosten zoals woninginrichting en voor alle zorgkosten waarvoor u zich (aanvullend) kunt verzekeren. Bij bijzondere individuele omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.  

Hoe aanvragen?

Als u denkt in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek. U moet de bijzondere bijstand aanvragen vóórdat u de kosten maakt.

Ga naar de pagina "bijzondere bijstand"