Uitbetaaldata van uw uitkering

Wij betalen uw uitkering begin van de volgende maand. Hebt u geen inkomsten, dan betalen wij op de eerste werkdag uw uitkering. Hebt u wel inkomsten, dan betalen wij op de tweede werkdag van de volgende maand uw uitkering.

Eerste werkdag van de maand

Dit geldt voor iedereen die geen maandelijks inkomstenformulier in hoeft te leveren.

2022
Maandag 3 januari 
Dinsdag 1 februari
Dinsdag 1 maart
Vrijdag 1 april
Maandag 2 mei
Woensdag 1 juni
Vrijdag 1 juli
Maandag 1 augustus
Donderdag 1 september
Maandag 3 oktober
Dinsdag 1 november
Donderdag 1 december

2023
Maandag 2 januari

Tweede werkdag van de maand

Dit geldt voor iedereen die wel een inkomstenformulier moet inleveren.

2022
Dinsdag 4 januari 
Woensdag 2 februari
Woensdag 2 maart
Maandag 4 april
Dinsdag 3 mei
Donderdag 2 juni
Maandag 4 juli
Dinsdag 2 augustus
Vrijdag 2 september
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 2 november
Vrijdag 2 december

2023
Dinsdag 3 januari

Let op! Het is belangrijk dat u uw inkomstenformulier op tijd inlevert. Het is afhankelijk van uw bank of de betaling dezelfde dag zichtbaar is op uw rekening. 

Wanneer moet u een inkomstenformulier inleveren?

U moet een inkomstenformulier inleveren als u inkomsten uit werk hebt, of als u wisselende inkomsten hebt.