Inkomen

Inkomen

Bij de ISD staat werk voorop. Wie kan werken, moet werken. Toch kan het zijn dat u (tijdelijk) geen werk kunt vinden. Dan is de ISD Bollenstreek er voor u. Wij helpen u als u geen werk kunt vinden en/of niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan een uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) zijn. Maar belangrijker is de hulp die we bieden om u weer aan het werk te helpen.

 • Actuele bedragen

  Inkomen_icon_mini De bedragen van de uitkeringen veranderen meestal twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. De actuele bedragen vindt u onder de benoemde uitkering.

 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen

  Inkomen_icon_mini Bent u ondernemer met een eigen bedrijf of ontvangt u een bijstands- of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen, dan kan het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) op u van toepassing zijn.

 • Fraude met (bijstands-)uitkering

  Inkomen_icon_mini Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering (PW, IOAW/IOAZ of Bbz) hebt aangevraagd bij de ISD, hebt u een aantal plichten.

 • IOAW

  Inkomen_icon_mini De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) vult het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Bij een IOAW-uitkering wordt niet naar uw vermogen gekeken.

 • IOAZ

  Inkomen_icon_mini De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vult het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Bij een IOAZ-uitkering wordt niet naar uw vermogen gekeken.

 • Minimabeleid

  Inkomen_icon_mini Zowel de ISD Bollenstreek als uw gemeente hebben mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen.

 • Participatiewet

  Inkomen_icon_mini U krijgt de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet (PW). Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet (PW) hebt u een aantal eisen en verplichtingen waar u aan moet voldoen.

 • Startpunt Geldzaken

  Inkomen_icon_mini De ISD werkt samen met Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden. Deze plannen helpen u uw geldzaken in balans te brengen en te houden.

 • Uitbetaaldata van uw uitkering

  Inkomen_icon_mini Wij betalen uw uitkering begin van de volgende maand. Hebt u geen inkomsten, dan betalen wij op de eerste werkdag uw uitkering. Hebt u wel inkomsten, dan betalen wij op de tweede werkdag van de volgende maand uw uitkering.

 • Voorwaarden bijstandsuitkering

  Inkomen_icon_mini Wilt u in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Folders en formulieren

Alle up-to-date folders en formulieren van de ISD Bollenstreek.

Verordeningen en regelingen

Alle up-to-date verordeningen en regelingen van de ISD Bollenstreek.