Ondernemer met schulden

Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u schulden? De ISD Bollenstreek heeft mogelijkheden om zelfstandigen met schulden te helpen. Op welke manier is afhankelijk van uw persoonlijke- en bedrijfssituatie.

De ISD kan zelfstandigen helpen via:

Ondersteuning nodig?

Bent u zelfstandige en hebt u (problematische) schulden en wilt u ondersteuning krijgen? Dan kunt u contact opnemen met de ISD. De ISD kijkt of u in aanmerking komt voor een krediet via het Bijstands besluit zelfstandigen (Bbz) of dat een minnelijke regeling met de schuldeisers mogelijk is. De ISD voert zelf de Bbz uit.

Spreekuur zelfstandigen

De ISD heeft samen met het Ondernemersklankbord  in de even weken op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur een spreekuur voor zelfstandigen.

Kijk in de agenda voor het eerstvolgende spreekuur. Een afspraak maken is niet nodig. Hier kunt u in een kort gesprek uw vragen/situatie bespreken. Afhankelijk van uw vragen/situatie vindt een vervolgafspraak plaats.