Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De cliëntenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid en de uitvoering van de PW.

 • De cliëntenraad bestaat uit vijf cliënten van de ISD Bollenstreek. De leden worden benoemd voor 4 jaar.
 • De cliëntenraad vergadert maandelijks zelfstandig en een keer per kwartaal met de directeur van de ISD Bollenstreek.
 • De cliëntenraad werkt wel samen met de ISD Bollenstreek, maar is er onafhankelijk van.
 • De cliëntenraad is er niet voor individuele belangenbehartiging.
Vergaderingen

Vergaderrooster

 • Maandag 16 januari 2023
 • Maandag 20 maart 2023
 • Maandag 17 april 2023
 • Maandag 15 mei 2023
 • Maandag 12 juni 2023
 • Maandag 10 juli 2023
 • Maandag 21 augustus 2023
 • Maandag 18 september 2023
 • Maandag 16 oktober 2023
 • Maandag 13 november 2023
 • Maandag 11 december 2023

Tijd: 12.15 uur

Agenda

2023

2022

Folder op papier

Wilt u meer informatie over de Cliëntenraad? Lees dan de folder.

Folder Cliëntenraad

Contact

Contact, vragen, ideeën, voorstellen of algemene klachten kunt u mailen naar clientenraad.isd@hotmail.nl. U kunt niet via de ISD contact opnemen met de cliëntenraad.