Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De cliëntenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid en de uitvoering van de PW.

 • De cliëntenraad bestaat uit zes cliënten van de ISD Bollenstreek. Zij komen uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De leden worden benoemd voor 4 jaar.
 • De cliëntenraad vergadert maandelijks zelfstandig en een aantal keer per jaar met de directeur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek.
 • De cliëntenraad werkt wel samen met de ISD Bollenstreek, maar is er onafhankelijk van.
 • De cliëntenraad is er niet voor individuele belangenbehartiging.
Vergaderingen

Vergaderrooster

 • Maandag 15 januari 2024
 • Maandag 19 februari 2024
 • Maandag 18 maart 2024
 • Maandag 15 april 2024
 • Maandag 13 mei 2024 (verplaatst naar 15 mei 2024)
 • Maandag 10 juni 2024
 • Maandag 8 juli 2024 (verplaatst naar 22 juli 2024)
 • Maandag 19 augustus 2024
 • Maandag 16 september 2024
 • Maandag 14 oktober 2024
 • Maandag 11 november 2024
 • Maandag 9 december 2024

Tijd: 11.15 uur

Agenda

2024
10 juni 2024

Voor de vergadering van de Cliëntenraad van de ISD Bollenstreek op maandag 10 juni 2024 in vergaderkamer 1 van de ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse. Aanvang: 11.15 uur.

 1. Opening
 2. Mededelingen
  Training PW in juli
 3. Notulen van de vergadering van 15 mei 2024
 4. Vaststelling van de agenda
 5. Ingekomen en verzonden stukken
  In:
  o   Notitie Mogelijkheden Collectieve Zorgverzekering (adviesaanvraag)
  Uit:
  o   Advies Voorgestelde beleidswijzigingen bijzondere bijstand
 6. Verzetten vergadering van 8 juli i.v.m. training PW
 7. Bespreken mogelijkheden collectieve zorgverzekering ter opstelling van advies
 8. Bespreken aanvullende ziektekosten en voorbereiden ongevraagd advies collectieve zorgverzekering
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting
Folder op papier

Wilt u meer informatie over de Cliëntenraad? Lees dan de folder.

Folder Cliëntenraad

Contact

Contact, vragen, ideeën, voorstellen of algemene klachten kunt u mailen naar clientenraad.isd@hotmail.nl. U kunt niet via de ISD contact opnemen met de cliëntenraad.