Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De cliëntenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid en de uitvoering van de PW.

 • De cliëntenraad bestaat uit vijf cliënten van de ISD Bollenstreek. De leden worden benoemd voor 4 jaar.
 • De cliëntenraad vergadert maandelijks zelfstandig en een keer per kwartaal met de directeur van de ISD Bollenstreek.
 • De cliëntenraad werkt wel samen met de ISD Bollenstreek, maar is er onafhankelijk van.
 • De cliëntenraad is er niet voor individuele belangenbehartiging.
Vergaderingen

Vergaderrooster

 • Maandag 17 januari 2022 (gaat niet door)
 • Maandag 14 februari 2022
 • Maandag 14 maart 2022
 • Maandag 11 april 2022
 • Maandag 9 mei 2022
 • Maandag 13 juni 2022
 • Maandag 11 juli 2022 (gaat niet door)
 • Maandag 22 augustus 2022 (gaat niet door)
 • Maandag 19 september 2022
 • Maandag 17 oktober 2022 (verplaatst naar 31 oktober 2022)
 • Maandag 14 november 2022 (verplaatst naar 21 november 2022)
 • Maandag 12 december 2022

Tijd: 12.15 uur

Agenda

2022

2020

Folder op papier

Wilt u meer informatie over de Cliëntenraad? Lees dan de folder.

Folder Cliëntenraad

Contact

Contact, vragen, ideeën, voorstellen of algemene klachten kunt u mailen naar clientenraad.isd@hotmail.nl. U kunt niet via de ISD contact opnemen met de cliëntenraad.