Budgetbeheer

Hebt u problemen met het beheren van uw inkomsten en uitgaven? Het kan zijn dat u (tijdelijk) niet in staat bent om zelf uw geld te beheren. De ISD Bollenstreek kan u hierbij helpen met Budgetbeheer.

Budgetbeheer

Als u problemen hebt met het beheren van uw inkomsten en uitgaven, kan budgetbeheer een uitkomst zijn. Tijdens het budgetbeheer houdt de beheerder uw financiën bij en betaalt op tijd uw rekeningen. Dit voorkomt dat eventuele schulden oplopen. Door budgetbeheer krijgt u financiële rust en hebt u de tijd om uw zaken weer op orde te krijgen. Daarna kunt u zelf weer uw financiën beheren. De ISD voert het budgetbeheer uit als dat in uw situatie nodig is. Afhankelijk van uw wensen en de noodzaak bepalen wij de duur van het budgetbeheer. We overleggen met u welke betalingen en taken we overnemen die horen bij het voeren van een eigen administratie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Budgetbeheer? De folder vindt u onder "Bijzondere bijstand budgetbeheer en minimabeleid" op de folderpagina.