Bijzondere bijstand en minimabeleid

De bijzondere bijstand en het minimabeleid bieden vergoeding(en) voor bijzondere noodzakelijke kosten en regelingen voor mensen met een laag inkomen of vermogen.