Actuele bedragen

De bedragen van de uitkeringen veranderen meestal twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. De actuele bedragen vindt u onder de benoemde uitkering.

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Grondslag Bruto
Echtpaar van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.695,60 
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.338,14
   
   
 
Minimabeleid

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen per 1 juli 2021

Tabel 1: Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen (1 juli 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Eigen vermogen

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.463,95

€ 12.590, -

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.024,76

€ 12.590, -

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.024,76

€    6.295,-

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.545,73

€ 12.590, -

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.139,98

€ 12.590, -

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.139,98

€    6.295,-

 

 

 

Jongerennormen

 

 

Alleenstaande van 18, 19 en 20 jaar

€ 252,22

€    6.295,-

Alleenstaande ouder van 18, 19 en 20 jaar

€ 252,98

€  12.590,-

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen

€ 505,95

€  12.590,-

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 769,34

€  12.590,-

 

Tabel 2: Inkomen 110% van de bijstandsnorm (1 juli 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.610,35

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.127,24

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.127,24

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.700,30

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.253,98

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.253,98

 

 

Jongerennormen

 

Alleenstaande (ouder) van 18, 19 en 20 jaar

€ 278,28

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen

€ 556,55

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 875,97

 

Tabel 3: Inkomen 120% van de bijstandsnorm (1 juli 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.756,74

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.229,71

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.229,71

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.854,88

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.367,98

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.367,98

 

 

Jongerennormen

 

Alleenstaande (ouder) van 18, 19 en 20 jaar

€ 303,58

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen € 607,14
 

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 955,61

 

Tabel 4: Inkomen 130% van de bijstandsnorm (1 juli 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.903,14

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.332,19

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.332,19

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 2.009,45

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.481,97

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.481,97

 

 

Jongerennormen

 

Alleenstaande (ouder) van 18, 19 en 20 jaar

€   328,87

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen
 
€   657,74

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 1.000,14