Actuele bedragen

De bedragen van de uitkeringen veranderen meestal twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. De actuele bedragen vindt u onder de benoemde uitkering.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Grondslag Bruto
Echtpaar van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.687,36
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.331,36
   
   
 
Minimabeleid

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen per 1 januari 2021

Tabel 1. Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen (1 januari 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Eigen vermogen

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.459,52

€ 12.590, -

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.021,67

€ 12.590, -

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.021,67

€    6.295,-

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.539,70

€ 12.590, -

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.136,17

€ 12.590, -

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.136,17

€    6.295,-

 

 

 

Jongerennormen

 

 

Alleenstaande van 18, 19 en 20 jaar

€ 252,22

€    6.295,-

Alleenstaande ouder van 18, 19 en 20 jaar

€ 252,22

€  12.590,-

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen

€ 504,43

€  12.590,-

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 769,34

€  12.590,-

 

Tabel 2 Inkomen 110% van de bijstandsnorm (1 januari 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.605,47

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.123,84

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.123,84

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.693,67

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.249,79

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.249,79

 

 

Jongerennormen

 

Alleenstaande (ouder) van 18, 19 en 20 jaar

€ 277,44

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen

€ 554,87

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 875,97

 

Tabel 3 Inkomen 120% van de bijstandsnorm (1 januari 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.751,42

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.226,00

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.226,00

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.847,64

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.363,40

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.363,40

 

 

Jongerennormen

 

Alleenstaande (ouder) van 18, 19 en 20 jaar

€ 302,66

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen € 605,32
 

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 955,61

 

Tabel 4 Inkomen 130% van de bijstandsnorm (1 januari 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.897,38

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.328,17

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.328,17

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 2.001,61

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.477,02

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.477,02

 

 

Jongerennormen

 

Alleenstaande (ouder) van 18, 19 en 20 jaar

€   327,89

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen
 
€   655,76

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 1.000,14