Actuele bedragen en normen

De bedragen van de uitkeringen veranderen meestal twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. De actuele bedragen vindt u onder de benoemde uitkering.

Voor de inwoners van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen is er een minimabeleid. Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en meedoen zijn belangrijk.

Wat houdt het minimabeleid in?

Het beleid biedt de volgende mogelijkheden:

 1. Collectieve aanvullende zorgverzekering
 2. Individuele inkomenstoeslag (tot 1 oktober 2020 persoonsondersteunend budget/inspanningspremie)
 3. De individuele studietoeslag
 4. Bijzondere bijstand In deze folder vindt u informatie over de belangrijkste inkomens- en vermogensgrenzen en de bedragen die voor de minimaregelingen van toepassing zijn per 1 juli 2021. Deze bedragen veranderen meestal twee keer per jaar, in januari en juli.
Inkomen en eigen vermogen

Om te bepalen of u bijzondere bijstand kunt krijgen of in aanmerking komt voor een minimaregeling, kunt u uw financiële situatie vergelijken met de bijstandsnormen. De bijstandsnorm is het bedrag dat u krijgt als u een bijstandsuitkering hebt. De hoogte van de bijstandsnorm hangt af van uw persoonlijke- en woonsituatie.

Tabel 1: Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen (1 juli 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Eigen vermogen

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.463,95

€ 12.590, -

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.024,76

€ 12.590, -

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.024,76

€    6.295,-

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.545,73

€ 12.590, -

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.139,98

€ 12.590, -

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.139,98

€    6.295,-

 

 

 

Jongerennormen

 

 

Alleenstaande van 18, 19 en 20 jaar

€ 252,22

€    6.295,-

Alleenstaande ouder van 18, 19 en 20 jaar

€ 252,98

€  12.590,-

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen

€ 505,95

€  12.590,-

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 769,34

€  12.590,-

 

Tabel 2: Inkomen 110% van de bijstandsnorm (1 juli 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.610,35

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.127,24

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.127,24

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.700,30

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.253,98

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.253,98

 

 

Jongerennormen

 

Alleenstaande (ouder) van 18, 19 en 20 jaar

€ 278,28

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen

€ 556,55

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 875,97

 

Tabel 3: Inkomen 120% van de bijstandsnorm (1 juli 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.756,74

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.229,71

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.229,71

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.854,88

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.367,98

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.367,98

 

 

Jongerennormen

 

Alleenstaande (ouder) van 18, 19 en 20 jaar

€ 303,58

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen € 607,14
 

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 955,61

 

Tabel 4: Inkomen 130% van de bijstandsnorm (1 juli 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.903,14

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.332,19

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.332,19

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 2.009,45

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.481,97

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.481,97

 

 

Jongerennormen

 

Alleenstaande (ouder) van 18, 19 en 20 jaar

€   328,87

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en zonder kinderen
 
€   657,74

Echtpaar beiden 18, 19 en 20 jaar en met kinderen

€ 1.000,14

Kostendelersnorm en percentages per huishoudtype

Als u een woning deelt met meer volwassenen, dan heeft dat mogelijk invloed op uw bijstandsuitkering. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de kosten kunnen delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Normen voor jongeren
Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar gelden aparte normen en is de kostendelersnorm niet van toepassing. 

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

Tabel percentages per huishoudtype

Hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype:

Huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Eénpersoonshuishouden 70% 70%
Tweepersoonshuishouden 50% 100%
Driepersoonshuishouden 43 1/3% 130%
Vierpersoonshuishouden 40% 160%
Vijfpersoonshuishouden 38% 190%

 

Collectieve aanvullende zorgverzekering
  Zonder korting en bijdrage van de gemeente Met korting en de bijdrage van uw gemeente betaalt u Uw voordeel per maand
Basisverzekering € 127,50 € 121,12 € 6,38
AV-Gemeente- Standaard € 35,80 € 7,00 € 28,80
AV-Gemeente-Top € 63,30 € 31,20

€ 32,10


Eigen risico basisverzekering
Het wettelijk verplicht eigen risico is € 385,- per jaar in 2021.

Individuele inkomenstoeslag

Vanaf 1 oktober 2020:

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar
Individuele studietoeslag

De hoogte van de individuele studietoeslag is een percentage van de gehuwdennorm en is afhankelijk van uw leeftijd. De studietoeslag kan steeds voor maximaal 12 maanden worden toegekend.

 • 18 en 19 jaar 15%
 • 20 jaar 15,56%
 • 21 jaar 19,4%
 • 22 jaar 21%
 • 23 jaar 25%
IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Grondslag Bruto
Echtpaar van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.695,60 
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.338,14
   
   
 
Folder op papier

Wilt u liever de informatie op papier? Download de folder Bijstandsnormen en bedragen.

Folder Bijstandsnormen en bedragen

 

Hoogte bijzondere bijstand

Bij bijzondere bijstand gelden geen vaste bedragen, maar is sprake van maatwerk. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand? Bekijk het op de pagina "bijzondere bijstand".