Begeleiding

Voor iedereen is het belangrijk om zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving te blijven functioneren. Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem heeft, is dit niet altijd zelfstandig mogelijk.

Niet iedereen is in staat om zelf dingen te regelen waardoor er onvoldoende of geen regie over het eigen leven is. Het gaat dan om zaken als het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Ook kunnen er problemen zijn bij handelingen of vaardigheden die nodig zijn om zelfredzaam te blijven.

De Wmo gaat er vanuit dat u eerst zelf probeert uw problemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar. Is dit niet mogelijk, dan kan begeleiding helpen. Hierbij maken we onderscheid in dagbesteding (= begeleiding in groepsverband) of begeleiding individueel.

Eigen bijdrage

Voor de begeleiding geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 19,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 19,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2020 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Activiteiten van begeleiding

Begeleiding omvat een groot aantal activiteiten die gericht zijn op het behalen van verschillende resultaten. Voor alle vormen van begeleiding geldt dat u keuzevrijheid hebt van welke aanbieder u de begeleiding wilt ontvangen, tenzij vervoer noodzakelijk is. Dan wordt gekeken naar een aanbieder in uw woonplaats.

Begeleiding gericht op:

Ondersteunen bij en opbouwen van sociaal netwerk inwoner
 • Inwoner heeft gezond sociaal netwerk en vervult daar binnen een passende sociale rol
 • Inwoner is in staat een beroep te doen op personen in zijn/haar sociaal netwerk
 • Inwoner kan eigen problematiek in relatie tot Sociale netwerk hanteren
 • Bij bemoeizorg: Inwoner staat open voor opbouw sociaal netwerk
Ondersteunen van de thuisadministratie
 • Overzicht van de administratie/administratie op orde
 • Tijdige betaling van rekeningen
 • Inkomsten en uitgaven in balans
 • Indien aanwezig beheersbaar maken van de schuldenproblematiek (en indien mogelijk in relatie tot de inkomsten: vermindering van de schuldenlast
Ondersteunen bij arbeidsparticipatie/dagbesteding
 • Inwoner heeft een zinvolle dagbesteding
 • Inwoner heeft onbetaald werk met ondersteuning
 • Inwoner heeft onbetaald werk zonder ondersteuning
 • Inwoner heeft betaald werk met ondersteuning
 • Inwoner heeft betaald werk zonder ondersteuning
 • Mantelzorg is niet overbelast
Ondersteunen bij zelfzorg
 • Inwoner is in staat zichzelf te verzorgen
 • Inwoner draagt schone kleding
 • Inwoner ziet er verzorgd uit
 • Inwoner komt afspraken met zorgprofessionals (zoals huisarts, tandarts, medisch specialist) na
Persoonlijk functioneren, gezondheid en welzijn
 • Inwoner brengt structuur aan en voert regie over de dagelijkse bezigheden, regelt zelf en neemt besluiten, plant en voert taken uit
 • Inwoner kan met zijn beperkingen omgaan
 • Inwoner maakt gebruik van het eigen probleemoplossend vermogen
 • Inwoner is trouw aan behandeling
Ondersteunen mantelzorg
 • Mantelzorger is niet overbelast
 • Mantelzorger kan omgaan met de gevolgen van aandoening, stoornis of beperking van inwoner
 • Mantelzorger kent eigen competenties en mogelijkheden en de grenzen daaraan

 

Aanbieders

Er is een lijst met aanbieders die één of meerdere Deelovereenkomsten hebben ondertekend.

Digitale gids met aanbieders begeleiding

De ISD heeft met een aantal aanbieders begeleiding een overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding gesloten of gaat die sluiten. Per gemeente kunt u uw voorkeur aangeven en van welke aanbieder begeleiding u hulp wilt hebben. Om u te ondersteunen bij de keuze voor een aanbieder is deze informatie nu ook digitaal beschikbaar.

Hoe werkt de tool?

De aanbieders hebben zelf hun organisatie en producten omschreven.

 • Stap 1: selecteer een gemeente
 • Stap 2: de zoekopdracht kan specifieker worden gemaakt, door bijvoorbeeld te selecteren doelgroep en resultaatgebied
 • Stap 3: er volgt  een overzicht met de beschikbare dienstverlener en producten. Voor meer informatie over de activiteiten en onderscheidende kenmerken klikt u op het 'vergrootglaasje'. Klik op de naam van de aanbieder dan wordt u doorgelinkt naar de website van de aanbieder.

De aanbieders worden random weergegeven en niet alfabetisch, zodat iedere aanbieder even vaak bovenaan de lijst staat.

Waarom een digitale gids?

 • Wij willen u de mogelijkheid geven zelf te kiezen
 • Onze consulenten kunnen u met deze tool beter adviseren;
 • De tool stimuleert aanbieders hun producten goed te omschrijven;
 • Kleinere/minder bekende aanbieders hebben gelijke kans zich aan u voor te stellen;
 • Het wordt zo duidelijk op welke locaties producten worden aangeboden door aanbieders.

Waar vind ik de digitale gids?

https://modulezorgaanbod.schulinck.nl/isdkatwijk

Soorten begeleiding

Begeleiding

Begeleiding bestaat uit de volgende categorieën:
•    Begeleiding (regulier en gespecialiseerd)
•    Dagbesteding (regulier en gespecialiseerd)
•    Kortdurend verblijf

Begeleiding (reguliere en gespecialiseerde individuele begeleiding)

Begeleiding bestaat uit activiteiten die zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Het doel is dat iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen/functioneren.

Dagbesteding (reguliere en gespecialiseerde dagopvang)

Dagbesteding biedt mensen in de eerste plaats structuur in dag en week en sociale contacten en bezigheden. Voor mensen onder de pensioengerechtigde leeftijd is het bovendien de bedoeling dat het hen zoveel mogelijk in een situatie brengt die te vergelijken is met de werkomgeving van niet-beperkte mensen. Het tweede doel van dagbesteding is ontlasting van mantelzorgers. Door mensen met een beperking delen van de dag buitenshuis op te vangen, is het voor mantelzorgers vol te houden om de rest van de tijd de vaak zware zorglast te dragen.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. De Wlz vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Kijk op de site van de Rijksoverheid of op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.
 

Wie kunnen in aanmerking komen voor begeleiding?

Alle inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie. Voor het ondersteunen bij de hierdoor ontstane belemmeringen kan een beroep op de Wmo worden gedaan. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden.

Hoe vraagt u begeleiding aan?

Via een meldingsformulier kunt u begeleiding aanvragen Dit meldingsformulier kunt u opvragen en inleveren bij de lokale loketten van de gemeenten Hillegom, Lisse Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het Zorgloket van Teylingen of downloaden op de websites van de gemeenten.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Bij het kopje "hoe kunt u een melding indienen" vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Hoe vraagt u begeleiding aan?

U kunt via een meldingsformulier begeleiding aanvragen. Dit meldingsformulier kunt u opvragen en inleveren bij de lokale loketten van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het Zorgloket van Teylingen. U kunt het meldingsformulier ook downloaden op de websites.

Wat gebeurt er als na de aanvraag?

Bij het kopje "hoe kunt u een melding indienen" vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.