Hoe kunt u een melding indienen?

Via een meldingsformulier dient u een melding in.

U kunt dit meldingsformulier ook opvragen en inleveren bij de lokale loketten van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het Zorgloket van Teylingen. U vindt dit formulier op onze formulierenpagina.

Onderzoek consulent

Het kan zijn dat de coördinator van het loket van uw gemeente naar aanleiding van uw melding contact met u opneemt. Een consulent doet een uitgebreid onderzoek en bespreekt met u uw knelpunten. Zo zoeken we de oplossingen eerst dichtbij uzelf. Soms betekent dit dat het indienen van een aanvraag overbodig is. De consulent kan u daar meer over vertellen.

De consulent bespreekt met u wat u nog zelf kunt en waarbij u hulp nodig hebt. U bekijkt samen welke oplossingen mogelijk zijn. Ook uw eigen verantwoordelijkheid en uw omgeving is daarbij van belang. U bespreekt in hoeverre (wettelijke)
voorliggende -, algemene -, collectieve – of algemeen gebruikelijke oplossingen geschikt zijn. De consulent houdt zoveel mogelijk rekening met uw persoonskenmerken en individuele situatie. Het gesprek dient ervoor om zorgvuldig te komen tot een oplossing op maat. De oplossing hoeft daarbij niet per definitie binnen de Wmo te vallen. U mag uiteraard iemand uit nodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

Om in aanmerking te komen voor een gesprek moet u een meldingsformulier indienen. In dit stadium is er nog géén sprake van een aanvraag.

Cliëntondersteuning

Bij het gesprek kunt u ondersteuning krijgen. Denkt u er alvast over na of u iemand bij het gesprek wilt laten aansluiten: twee weten immers meer dan een en horen ook meer dan een. U kunt iemand uit uw omgeving vragen, maar u kunt ook een beroep doen op een organisatie die mensen ondersteunt. Dit kan een organisatie zijn waar u al contact mee hebt, maar u kunt ook gebruik maken van bijvoorbeeld de cliëntondersteuning van stichting MEE. De medewerkers van het loket van uw gemeente kunnen dit voor u regelen.

Hebt u een maatwerkvoorziening nodig?

De ISD Bollenstreek neemt met u contact op als uit het gesprek blijkt dat uw probleem alleen kan worden opgelost met een maatwerkvoorziening. Meestal komen we dan bij u op huisbezoek om te kijken welke maatwerkvoorziening het beste bij u past.

Wanneer krijgt u bericht van ons?

U krijgt na het indienen van het meldingsformulier binnen 8 weken een bericht met een besluit. Het onderzoek mag 6 weken duren en de periode waarbinnen wij een besluit nemen 2 weken. Het kan voorkomen dat deze termijn niet wordt gehaald, omdat er bijvoorbeeld informatie bij een arts is opgevraagd. In die gevallen krijgt u tijdig bericht van ons dat uw aanvraag nog niet afgehandeld kan worden.