Rolstoelvoorzieningen

Wanneer u slecht ter been bent, kunt u een rolstoel in bruikleen krijgen. Dan kunt u zich zo goed en zelfstandig mogelijk binnen- en buitenshuis verplaatsen.

Er zijn zowel handbewogen (duw)rolstoelen als elektrische rolstoelen, maar ook sportrolstoelen (voor de actieve sportbeoefenaar met beperkingen). De rolstoel wordt, indien noodzakelijk, aangepast aan uw persoonlijke belemmeringen en lichaamsbouw.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar moet zijn. De Wlz vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Kijk op de site van de Rijksoverheidof op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Eigen bijdrage

Voor een rolstoel geldt geen eigen bijdrage. Vanaf 1 juli 2018 geldt voor een aantal accessoires wel een eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt voor accessoires die aan een rolstoel gekoppeld kunnen worden voor bij verplaatsing buitenshuis. Voorbeelden zijn een elektrisch aandrijfsysteem, voorzetwiel, hulpmotor of aankoppelfiets. De consulent van de ISD informeert u vooraf of u voor de gewenste accessoire een eigen bijdrage moet betalen.  De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 19,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 19,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2020 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Wie komt er in aanmerking voor een rolstoel(voorziening)?

Alle zelfstandig wonende inwoners van de vijf ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch-of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij deelname aan het maatschappelijke verkeer of het zelfstandig functioneren. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden.

Hoe vraagt u een rolstoel(voorziening) aan?

U kunt via een meldingsformulier een vervoervoorziening aanvragen. Dit meldingsformulier kunt u opvragen en inleveren bij de lokale loketten van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het Zorgloket van Teylingen. U kunt het meldingsformulier ook downloaden op de websites.

Wat gebeurt er als na de aanvraag?

Op onze pagina ‘Een melding indienen’ vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.