Sociaal Medische Indicatie - kinderopvang

Voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bij een Sociaal Medische Indicatie (SMI) komen gezinnen in aanmerking die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Bijvoorbeeld omdat maar één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale en /of medische redenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Kinderopvang kan dan een (tijdelijke) oplossing bieden om de ouders te ontlasten en/of de ontwikkeling van het kind niet te schaden.

Voor wie
 • Voor een kind tussen 0 -12 jaar oud.
 • U woont in Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
 • U voldoet aan de voorwaarden.
Voorwaarden
 • U hebt geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
 • U kunt de kosten voor de Kinderopvang niet zelf betalen.
 • U hebt lichamelijke, psychische, verstandelijke of sociale problemen, waardoor het opvoeden en verzorgen van uw kind/kinderen moeilijk gaat.
 • De kinderopvang of gastouderopvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Hoe aanvragen?

Via het aanvraagformulier Bijzondere bijstand kun je de SMI aanvragen.

Hoogte tegemoetkoming
 • U kunt voor maximaal 230 uur per kind per maand een vergoeding krijgen.
 • Berekenen we op basis van de uurprijs van de kinderopvang, maar maximaal de uurprijs die de Belastingdienst hanteert.
Eigen bijdrage
 • U betaalt een eigen bijdrage.
 • Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.
 • Hoe hoger uw inkomen, hoe meer uzelf betaalt.  
 • De ISD betaalt de vergoeding aan u uit. Op uw verzoek kan de ISD dit ook direct aan de kinderopvang betalen.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de ISD Bollenstreek.