Individuele studietoeslag

De Individuele studietoeslag is een toeslag vanuit de Participatiewet. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een medische beperking die werken in de weg staat. Omdat het voor deze doelgroep moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan, wil de regering deze doelgroep financieel ondersteunen.

Download het formulier

Studietoeslag website banner

Wanneer komt u in aanmerking voor individuele studietoeslag?

U kunt in aanmerking komen als:

  • U vanwege uw beperkingen niet in staat bent om naast de studie nog te werken.
  • En uw beperkingen structureel van aard zijn. Dat betekent voor een langere periode.
Voorwaarden individuele studietoeslag
  • U bent 15 jaar of ouder
  • U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of u ontvangt een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)
  • U kunt door een structurele medische beperking niet werken tijdens uw studie.
Hoogte en duur individuele studietoeslag

De bedragen zijn wettelijk vastgesteld. De ISD betaalt op deze wettelijke bedragen 20% extra. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De studietoeslag kunt u voor de verwachte duur van de studie krijgen. Jaarlijks vindt een controle plaats of u nog voldoet aan de voorwaarden.

Op de pagina "actuele bedragen en normen" vindt u de actuele bedragen.

Hoe kunt u de individuele studietoeslag aanvragen?

Als u denkt in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag, dan vindt u bovenaan deze pagina het formulier.