Individuele studietoeslag

De Individuele studietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap.

Omdat het voor deze doelgroep moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan, hebben zij volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig om te gaan studeren.

Wanneer komt u in aanmerking voor individuele studietoeslag?

U kunt in aanmerking komen als:

  • Vaststaat dat u, gezien uw beperkingen, niet in staat bent door middel van volledige arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen
  • U nog wel gedeeltelijke arbeidsmogelijkheden hebt

Voorwaarden individuele studietoeslag

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of u hebt recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)
  • U hebt weinig vermogen
  • U door een structurele medische beperking niet kunt werken tijdens uw studie.

Hoogte en duur individuele studietoeslag

De hoogte van de individuele studietoeslag is een percentage van de gehuwdennorm en is afhankelijk van uw leeftijd. De studietoeslag kan voor 12 maanden worden toegekend en daarna worden verlengd. Op de pagina "actuele bedragen en normen" vindt u de actuele percentages.

Hoe kunt u de individuele studietoeslag aanvragen?

Als u denkt in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek. 

Toestemming en/of machtiging

Bij de ISD Bollenstreek informeren wij u via de post. Ontvangt u de informatie liever per e-mail dan moet u toestemming geven. U vindt het toestemmingsformulier op de pagina "contact".

Wilt u iemand anders machtigen voor de communicatie? De gemachtigde is dan namens u contactpersoon voor de ISD Bollenstreek. U kunt uw machtiging op ieder moment intrekken. Als u samenwoont met uw partner, dan moet uw partner de machtiging ook invullen en ondertekenen. Als uw partner niet meetekent, is er geen geldige machtiging. U vindt het machtigingsformulier op de pagina "contact".

Aanvraagformulier op papier

Download het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Individuele studietoeslag